GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 5/14.04.2016 г. - Открита процедура за възлагане на рамково споразумение с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи, офис обзавеждане, хигиенни и почистващи препарати за нуждите на Община Провадия” с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на тонери, канц


Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017г по Договор №18 от 21.03.2017г..pdf - 19-05-2017 08:34:30
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017г по Договор №12 от 01.03.2017г..pdf - 19-05-2017 08:33:40
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017г по Договор №11 от 01.03.2017г..pdf - 19-05-2017 08:33:24
Инф.ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП, Офис Консумативи ООД,120.27лв..pdf - 10-05-2017 14:21:05
Инф.ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.16 от ЗОП, Офис Консумативи ООД, 647,86лв.pdf - 10-05-2017 14:20:55
Договор №22 от 04.04.2017г..pdf - 04-05-2017 16:48:47
Заповед № 1060 от 26.04.2017 година за класиране на участниците - 4.2.pdf - 26-04-2017 15:33:04
Доклад от 26.04.2017 година за резултатите от работата на комисията - 4.2.pdf - 26-04-2017 15:32:40
Протокол от 26.04.2017 година от работата на комисията - 4.2.pdf - 26-04-2017 15:32:19
Заповед № 1061 от 26.04.2017 година за класиране на участниците - 4.1.pdf - 26-04-2017 15:31:47
Доклад от 26.04.2017 година за резултатите от работата на комисията - 4.1.pdf - 26-04-2017 15:31:21
Протокол от 26.04.2017 година от работата на комисията - 4.1.pdf - 26-04-2017 15:30:51
Договор №18 от 21.03.2017година.pdf - 18-04-2017 15:08:34
Проект на договор към рамково споразумение 2.4.doc - 12-04-2017 15:41:54
Списък на документите в офертата 2.4.docx - 12-04-2017 15:41:42
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП 2.4.docx - 12-04-2017 15:41:31
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП 2.4.docx - 12-04-2017 15:41:24
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП 2.4.doc - 12-04-2017 15:41:17
Декларация за приемане клаузите на договора 2.4.doc - 12-04-2017 15:41:10
Количествена сметка 2.4.xlsx - 12-04-2017 15:40:57
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП 2.4.doc - 12-04-2017 15:40:47
Техническа спецификация - 2.4.pdf - 12-04-2017 15:40:37
Покана до Лидер Конструкт ЕООД с изх. №РД2600-728 от 12.04.2017.pdf.pdf - 12-04-2017 15:40:17
Покана до Над Дизайн ЕООД с изх. №РД2600-727 от 12.04.2017.pdf.pdf - 12-04-2017 15:40:07
Покана до Офис Трейд България ЕООД с изх. №РД2600-726 от 12.04.2017.pdf.pdf - 12-04-2017 15:39:58
Проект на договор към рамково споразумение 1.4.doc - 12-04-2017 15:39:18
Списък на документите в офертата 1.4.docx - 12-04-2017 15:39:02
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП1.4.docx - 12-04-2017 15:38:42
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП1.4.docx - 12-04-2017 15:38:33
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП1.4.doc - 12-04-2017 15:38:26
Декларация за приемане клаузите на договора1.4.doc - 12-04-2017 15:38:19
Количествена сметка1.4.xlsx - 12-04-2017 15:38:06
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП1.4.doc - 12-04-2017 15:37:54
Техническа спецификация - 1.4.pdf - 12-04-2017 15:37:33
Покана до АТС България ООД с изх. №РД2600-725 от 12.04.2017.pdf.pdf - 12-04-2017 15:36:53
Покана до Офис Консумативи ЕООД с изх. №РД2600-724 от 12.04.2017.pdf.pdf - 12-04-2017 15:36:36
Договор № 12 от 01.03.2017година.pdf - 14-03-2017 19:28:22
Договор № 11 от 01.03.2017година.pdf - 14-03-2017 19:27:44
Заповед № 683 от 14.03.2017година за класиране на участниците - 3.2.pdf - 14-03-2017 17:41:37
Доклад от 14.03.2017година за резултатите от работата на комисията - 3.2.pdf - 14-03-2017 17:41:22
Протокол № 1 от 17.02.2017година от работата на комисията -3.2.pdf - 14-03-2017 17:40:52
Заповед №484 от 20.02.2017 година за класиране на участниците - 3.1.pdf - 20-02-2017 15:13:10
Доклад от 20.02.2017 г. за резултатите от работата на комисията - 3.1.pdf - 20-02-2017 15:12:53
Протокол от 17.02.2017 г. от работа на комисията-3.1.pdf - 20-02-2017 15:12:38
Заповед № 409 от 10.02.2017 година за класиране на участниците.pdf - 10-02-2017 15:01:39
Доклад от 10.02.2017 година за резултатите от работата на комисията - ІІ ОП.pdf - 10-02-2017 15:01:27
Протокол от 07.02.2017 година от работата на комисията - ІІ ОП.pdf - 10-02-2017 15:01:14
Заповед № 411 от 10.02.2017 година за класиране на участниците.pdf - 10-02-2017 15:00:55
Доклад от 10.02.2017 година за резултатите от работата на комисията - І ОП.pdf - 10-02-2017 15:00:44
Протокол от 07.02.2017 година от работата на комисията - І ОП.pdf - 10-02-2017 15:00:29
Списък на документите в офертата2.3.docx - 06-02-2017 15:28:12
Проект на договор към рамково споразумение2.3.doc - 06-02-2017 15:27:58
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП2.3.docx - 06-02-2017 15:27:44
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП2.3.docx - 06-02-2017 15:27:35
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП2.3.doc - 06-02-2017 15:27:27
Декларация за приемане клаузите на договора2.3.doc - 06-02-2017 15:27:20
Количествена сметка2.3.xlsx - 06-02-2017 15:27:06
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП2.3.doc - 06-02-2017 15:26:39
Техническа спецификация 2.3.pdf - 06-02-2017 15:26:12
Покана до Офис Трейд България 2.3.pdf - 06-02-2017 15:26:01
Покана до Над Дизайн 2.3.pdf - 06-02-2017 15:25:49
Покана до Лидер Конструкт 2.3.pdf - 06-02-2017 15:25:28
Списък на документите в офертата1.3.docx - 06-02-2017 15:24:36
Проект на договор към рамково споразумение1.3.doc - 06-02-2017 15:24:21
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП1.3.docx - 06-02-2017 15:23:59
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП1.3.docx - 06-02-2017 15:23:46
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП1.3.doc - 06-02-2017 15:23:35
Декларация за приемане клаузите на договора1.3.doc - 06-02-2017 15:23:22
Количествена сметка1.3.xlsx - 06-02-2017 15:23:05
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП1.3.doc - 06-02-2017 15:22:54
Техническа спецификация 1.3.pdf - 06-02-2017 15:22:28
Покана до АТС България 1.3.pdf - 06-02-2017 15:22:12
Покана до Офис Консумативи 1.3.pdf - 06-02-2017 15:21:53
Проект на договор към рамково споразумение2.2.doc - 25-01-2017 14:33:36
Количествена сметка2.2.xlsx - 25-01-2017 14:33:21
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП2.2.doc - 25-01-2017 14:33:10
Декларация за приемане клаузите на договора2.2.doc - 25-01-2017 14:33:00
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП2.2.docx - 25-01-2017 14:32:49
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП2.2.docx - 25-01-2017 14:32:37
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП2.2.doc - 25-01-2017 14:32:20
Техническа спецификация -2.2.pdf - 25-01-2017 14:32:10
Покана до Офис Трейд България с изх. №РД2600-138 от 25.01.2017.pdf.pdf - 25-01-2017 14:31:58
Покана до Над Дизайн ЕООД с изх.№РД2600-140 от 25.01.2017.pdf.pdf - 25-01-2017 14:31:47
Покана до Лидер Конструкт ЕООД с изх.№РД2600-139 от 25.01.2017.pdf.pdf - 25-01-2017 14:31:35
Проект на договор към рамково споразумение1.2.doc - 25-01-2017 14:31:14
Количествена сметка1.2.xlsx - 25-01-2017 14:31:02
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП1.2.doc - 25-01-2017 14:30:38
Декларация за приемане клаузите на договора1.2.doc - 25-01-2017 14:30:29
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП1.2.docx - 25-01-2017 14:30:15
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП1.2.docx - 25-01-2017 14:30:06
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП1.2.doc - 25-01-2017 14:29:49
Техническа спецификация -1.2.pdf - 25-01-2017 14:29:38
Покана с изх.№ РД 2600-137 от 25.01.2017год. до АТС България ООД.pdf - 25-01-2017 14:29:25
Покана с изх.№ РД 2600-136 от 25.01.2017год. до Офис Консумативи ООД.pdf - 25-01-2017 14:29:12
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-01-2017 15:42:24
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 03.01.2017 година по Договор №52 от 19.08.2016 година.pdf - 03-01-2017 15:32:27
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2016г по І-ва обособена позиция.pdf - 20-12-2016 14:29:03
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП от 12.12.2016 година.pdf - 12-12-2016 15:20:01
Договор №75 от 14.11.2016 година.pdf - 25-11-2016 14:16:53
Информация по чл.22б т.9 ЗОП - Офис консумативи ООД.PDF - 26-10-2016 14:35:37
Информация по чл.22б т.9 ЗОП - АТС България ООД.PDF - 26-10-2016 14:35:27
Договор № 65 от 21.10.2016 година.pdf - 25-10-2016 14:18:04
Заповед №3032 от 18.10.2016 година на Кмета на Община Провадия за класиране.pdf - 18-10-2016 16:50:01
Доклад за работата на комисията от 18.10.2016 година.pdf - 18-10-2016 16:49:51
Протокол от работата на комисията от 18.10.2016 година.pdf - 18-10-2016 16:48:44
Договор №63 от 06.10.2016 година.pdf - 13-10-2016 15:11:00
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП2.1.doc.docx - 06-10-2016 16:22:17
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП 2.1.doc.docx - 06-10-2016 16:22:08
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП 2.1.doc.doc - 06-10-2016 16:21:53
Декларация за приемане клаузите на договора2.1.doc.doc - 06-10-2016 16:21:47
Проект на договор към рамково споразумение2.1.doc.doc - 06-10-2016 16:21:41
Списък на документите в офертата2.1.doc.docx - 06-10-2016 16:21:33
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП2.1.doc.doc - 06-10-2016 16:21:27
Количествена сметка2.1.doc.xlsx - 06-10-2016 16:21:20
Техническа спецификация 2.1.pdf.pdf - 06-10-2016 16:21:13
Покана до Офис Трейд България с изх. №РД2600-1818 от 06.10.2016.pdf.pdf - 06-10-2016 16:20:59
Покана до Над Дизайн ЕООД с изх.№РД2600-1819 от 06.10.2016.pdf.pdf - 06-10-2016 16:20:51
Покана до Лидер Конструкт ЕООД с изх.№РД2600-1820 от 06.10.2016.pdf.pdf - 06-10-2016 16:20:23
Заповед № 2868 от 04.10.2016 година за класиране на участниците.pdf - 04-10-2016 16:26:40
Доклад с вх.№ ВД-369 от 04.10.2016 година от работата на комисията.pdf - 04-10-2016 16:26:33
Протокол от 04.10.2016 година от работата на комисията.pdf - 04-10-2016 16:26:27
Договор № 61 от 21.09.2016 година.pdf - 03-10-2016 15:21:15
Проект на договор за доставка.pdf - 21-09-2016 17:34:22
Количествена сметка.pdf - 21-09-2016 17:33:43
Декларация за приемане на условията в проекта на договора.pdf - 21-09-2016 17:33:07
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП.pdf - 21-09-2016 17:32:56
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и т.7 от ЗОП.pdf - 21-09-2016 17:32:45
Декларация по чл.39, ал.3, б.д от Правилника за прилагане на ЗОП.pdf - 21-09-2016 17:32:36
Списък на документите.pdf - 21-09-2016 17:32:22
Оферта.pdf - 21-09-2016 17:32:12
Техническа спецификация.pdf - 21-09-2016 17:32:00
Покана с изх.№ РД 2600-1734 от 21.09.2016год. до Офис Консумативи ООД.pdf - 21-09-2016 17:31:46
Покана с изх.№ РД 2600-1733 от 21.09.2016год. до АТС България ООД.pdf - 21-09-2016 17:31:23
Офис Консумативи ООД, Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 15-09-2016 12:57:03
АТС България ООД, Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 15-09-2016 12:56:56
Кооперация Панда , Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 15-09-2016 12:56:50
Заповед № 2468 от 24.08.2016год. за класиране на участниците.pdf - 24-08-2016 16:29:53
Протокол № 4 от 22.08.2016год. от работата на комисията.pdf - 24-08-2016 16:29:44
Протокол № 3 от 05.07.2016год. от работата на комисията.pdf - 24-08-2016 16:29:26
Протокол №2 от 29.06.2016 година от работата на комисията.pdf - 24-08-2016 16:29:09
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 30-06-2016 16:20:20
Протокол № 1 от 13.05.2016г от работата на комисията.pdf - 10-06-2016 13:32:21
Образец № 18 - Покана до потенциалните изпълнители за представяне на оферти.doc - 14-04-2016 15:32:14
Образец № 17 - Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП.doc - 14-04-2016 15:32:06
Образец № 16 - Проект на договор към рамково споразумение.doc - 14-04-2016 15:31:55
Образец № 15 - Д. 16г.doc - 14-04-2016 15:31:47
Образец № 14 - Проект на рамково споразумение.docx - 14-04-2016 15:31:40
Образец № 13 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 14-04-2016 15:31:33
Образец № 12-2 - Ценово предложение.doc - 14-04-2016 15:31:27
Образец № 12-1 - Ценово предложение.doc - 14-04-2016 15:31:21
Образец № 11 - Техн. предложение.doc - 14-04-2016 15:31:14
Образец № 10 - Д. 33.4.doc - 14-04-2016 15:31:05
Образец № 9 - Банкова гаранция участие.doc - 14-04-2016 15:30:59
Образец № 8 - Списък доставки.doc - 14-04-2016 15:30:53
Образец № 7- Д. подизпълнител.doc - 14-04-2016 15:30:48
Образец № 6 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 14-04-2016 15:30:42
Образец № 5 - Д. 55.7 и 8.8.2 ЗОП.doc - 14-04-2016 15:30:36
Образец № 4 - Д.56.1.12 условия на рамково споразумение.doc - 14-04-2016 15:30:07
Образец № 3 - Д. 47.9.doc - 14-04-2016 15:29:59
Образец № 2- Представяне на участника.doc - 14-04-2016 15:29:52
Образец № 1- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 14-04-2016 15:29:28
Критерии за оценка на офертите.pdf - 14-04-2016 15:29:22
Техническа спецификация.pdf - 14-04-2016 15:29:07
Специфични изисквания и указания.pdf - 14-04-2016 15:28:43
Указания към участниците.pdf - 14-04-2016 15:28:32
Обявление за обществена поръчка.pdf - 14-04-2016 15:28:10
Решение.pdf - 14-04-2016 15:27:48


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®