GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 5/14.04.2016 г. - Открита процедура за възлагане на рамково споразумение с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи, офис обзавеждане, хигиенни и почистващи препарати за нуждите на Община Провадия” с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на тонери, канц


Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2018г..pdf - 21-11-2018 17:02:03
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2018г..pdf - 21-11-2018 17:01:40
Договор № ОП - 47 от 22.08.2018 година.pdf - 20-09-2018 12:46:38
Договор № ОП - 46 от 22.08.2018 година.pdf - 20-09-2018 12:46:15
Заповед №1992 от 02.08.2018година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 02-08-2018 16:52:25
Доклад с вх.№ВД-429 от 02.08.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 02-08-2018 16:51:57
Протокол №1 от 31.07.2018година от работата на комисията по втора обособена позиция.pdf - 02-08-2018 16:51:35
Заповед №1993 от 02.08.2018година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 02-08-2018 16:51:05
Доклад с вх.№ВД-428 от 02.08.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 02-08-2018 16:50:41
Протокол №1 от 31.07.2018година от работата на комисията по първа обособена позиция.pdf - 02-08-2018 16:50:20
Проект на договор към рамково споразумение2 7.doc - 18-07-2018 17:34:44
Списък на документите в офертата2.7.docx - 18-07-2018 17:34:26
Декларация за приемане клаузите на договора2.7.doc - 18-07-2018 17:34:15
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП2.7.doc - 18-07-2018 17:34:04
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП2.7.docx - 18-07-2018 17:33:55
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП2.7.docx - 18-07-2018 17:33:47
Количествена сметка 2.7.xlsx - 18-07-2018 17:33:09
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП2.7.doc - 18-07-2018 17:33:00
Техническа спецификация - 2.7.pdf - 18-07-2018 17:24:24
Покана до Над Дизайн ЕООД изх. №РД2600-1153 от 18.07.20178.pdf.pdf - 18-07-2018 17:24:07
Покана до Лидер Конструкт ЕООД изх. №РД2600-1154 от 18.07.20178.pdf.pdf - 18-07-2018 17:23:52
Покана до Офис Трейд България ЕООД изх. №РД2600-1156 от 18.07.20178.pdf.pdf - 18-07-2018 17:23:33
Проект на договор към рамково споразумение 1 7.doc - 18-07-2018 17:20:18
Списък на документите в офертата 1.7.docx - 18-07-2018 17:19:44
Декларация за приемане клаузите на договора1.7.doc - 18-07-2018 17:19:33
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП1.7.doc - 18-07-2018 17:19:16
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП1.7.docx - 18-07-2018 17:19:08
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП1.7.docx - 18-07-2018 17:18:58
Количествена сметка 1.7.xlsx - 18-07-2018 17:18:42
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП1.7.doc - 18-07-2018 17:18:32
Техническа спецификация - 1.7.pdf - 18-07-2018 16:56:59
Покана до АТС България ООД изх. №РД2600-1158 от 18.07.20178.pdf.pdf - 18-07-2018 16:56:44
Покана до Офис Консумативи ООД изх. №РД2600-1157 от 18.07.20178.pdf.pdf - 18-07-2018 16:56:29
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.04.2018г..pdf - 19-04-2018 15:57:20
Договор № ОП-13 от 28.02.2018 година.pdf - 23-03-2018 15:31:47
Договор № ОП-12 от 28.02.2018 година.pdf - 23-03-2018 15:29:47
Заповед №279 от 06.02.2018 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците по втора обособена позиция.pdf - 06-02-2018 20:04:37
Доклад от работата на комисията №ВД-78 от 06.02.2018 г. по втора обособена позиция.pdf - 06-02-2018 20:03:28
Протокол от 06.02.2018 година от работата на комисията по втора обособена позиция.pdf - 06-02-2018 20:02:15
Заповед №278 от 06.02.2018 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците по първа обособена позиция.pdf - 06-02-2018 19:59:50
Доклад от работата на комисията с вх. №ВД-77 от 06.02.2018 година по първа обособена позиция.pdf - 06-02-2018 19:59:01
Протокол от 06.02.2018 г. от работата на комисията по първа обособена позиция.pdf - 06-02-2018 19:57:04
Проект на договор към рамково споразумение2 6.doc - 26-01-2018 15:34:25
Списък на документите в офертата2.6.docx - 26-01-2018 15:34:16
Декларация за приемане клаузите на договора2.6.doc - 26-01-2018 15:34:04
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП2.6.doc - 26-01-2018 15:33:56
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП2.6.docx - 26-01-2018 15:33:47
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП2.6.docx - 26-01-2018 15:33:39
Количествена сметка 2.6.xlsx - 26-01-2018 15:33:29
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП2.6.doc - 26-01-2018 15:33:16
Техническа спецификация -2.6 .pdf - 26-01-2018 15:32:24
Покана до Лидер Конструкт ЕООД с изх. №РД2600-146 от 26.01.2018г.pdf - 26-01-2018 15:32:14
Покана до Над Дизайн ЕООД с изх. №РД2600-145 от 26.01.2018г.pdf - 26-01-2018 15:32:01
Покана до Офис Трейд България ЕООД с изх. №РД2600-144 от 26.01.2018г.pdf - 26-01-2018 15:31:47
Проект на договор към рамково споразумение 1 6.doc - 26-01-2018 15:29:41
Списък на документите в офертата 1.6.docx - 26-01-2018 15:29:31
Декларация за приемане клаузите на договора1.6.doc - 26-01-2018 15:29:14
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП1.6.doc - 26-01-2018 15:29:05
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП1.6.docx - 26-01-2018 15:28:47
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП1.6.docx - 26-01-2018 15:28:36
Количествена сметка1.6.xlsx - 26-01-2018 15:28:19
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП1.6.doc - 26-01-2018 15:28:07
Техническа спецификация - 1.6.pdf - 26-01-2018 15:27:34
Покана до АТС България ООД с изх. №РД2600-142 от 26.01.2018г.pdf - 26-01-2018 15:27:18
Покана до Офис Консумативи ООД с изх. №РД2600-143 от 26.01.2018г.pdf - 26-01-2018 15:26:50
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2017г по Договор №76 от 16.08.2017г..pdf - 20-10-2017 13:01:39
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2017г по Договор №75 от 16.08.2017г..pdf - 20-10-2017 13:01:20
Договор №76 от 16.08.2017година.pdf - 15-09-2017 13:23:45
Договор №75 от 16.08.2017година.pdf - 15-09-2017 13:22:46
Заповед №1972 от 20.07.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 20-07-2017 17:58:42
Доклад с вх.№ ВД-385 от 20.07.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 20-07-2017 17:57:47
Протокол №1 от 18.07.2017година от работата на комисията по втора обособена позиция.pdf - 20-07-2017 17:57:19
Заповед №1971 от 20.07.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 20-07-2017 17:56:31
Доклад с вх.№ ВД-386 от 20.07.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 20-07-2017 17:56:08
Протокол №1 от 18.07.2017година от работата на комисията по първа обособена позиция.pdf - 20-07-2017 17:55:39
Проект на договор към рамково споразумение2 5.doc - 04-07-2017 12:03:02
Списък на документите в офертата2.5.docx - 04-07-2017 12:02:49
Декларация за приемане клаузите на договора2.5.doc - 04-07-2017 12:02:37
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП2.5.doc - 04-07-2017 12:02:21
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП2.5.docx - 04-07-2017 12:02:09
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП2.5.docx - 04-07-2017 12:01:59
Количествена сметка Втора позиция 2.5.xlsx - 04-07-2017 12:01:44
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП2.5.doc - 04-07-2017 12:01:32
Техническа спецификация -2.5.pdf - 04-07-2017 12:01:16
Покана до Лидер Конструкт ЕООД с изх. №РД2600-1439 от 04.07.2017г..pdf - 04-07-2017 12:01:00
Покана до Над Дизайн ЕООД с изх. №РД2600-1438 от 04.07.2017г..pdf - 04-07-2017 12:00:47
Покана до Офис Трейд България ЕООД с изх. №РД2600-1437 от 04.07.2017г..pdf - 04-07-2017 12:00:36
Проект на договор към рамково споразумение 1 5.doc - 04-07-2017 11:59:50
Списък на документите в офертата 1.5.docx - 04-07-2017 11:59:32
Декларация за приемане клаузите на договора1.5.doc - 04-07-2017 11:59:15
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП1.5.doc - 04-07-2017 11:59:00
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП1.5.docx - 04-07-2017 11:58:44
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП1.5.docx - 04-07-2017 11:58:32
Количествена сметка - Първа позиция1.5.xlsx - 04-07-2017 11:57:58
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП1.5.doc - 04-07-2017 11:56:49
Техническа спецификация -1.5.pdf - 04-07-2017 11:56:20
Покана до АТС България ООД с изх. №РД2600-1436 от 04.07.2017г..pdf - 04-07-2017 11:56:03
Покана до Офис Консумативи ЕООД с изх. №РД2600-1435 от 04.07.2017г..pdf - 04-07-2017 11:55:47
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2017г по Договор №18 от 21.03.2017г..pdf - 20-06-2017 13:10:47
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2017г по Договор №12 от 01.03.2017г..pdf - 20-06-2017 13:10:33
Договор № 29 от 12.05.2017година.pdf - 09-06-2017 16:04:03
Договор № 28 от 12.05.2017година.pdf - 09-06-2017 16:02:53
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017г по Договор №18 от 21.03.2017г..pdf - 19-05-2017 08:34:30
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017г по Договор №12 от 01.03.2017г..pdf - 19-05-2017 08:33:40
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017г по Договор №11 от 01.03.2017г..pdf - 19-05-2017 08:33:24
Инф.ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП, Офис Консумативи ООД,120.27лв..pdf - 10-05-2017 14:21:05
Инф.ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.16 от ЗОП, Офис Консумативи ООД, 647,86лв.pdf - 10-05-2017 14:20:55
Договор №22 от 04.04.2017г..pdf - 04-05-2017 16:48:47
Заповед № 1060 от 26.04.2017 година за класиране на участниците - 4.2.pdf - 26-04-2017 15:33:04
Доклад от 26.04.2017 година за резултатите от работата на комисията - 4.2.pdf - 26-04-2017 15:32:40
Протокол от 26.04.2017 година от работата на комисията - 4.2.pdf - 26-04-2017 15:32:19
Заповед № 1061 от 26.04.2017 година за класиране на участниците - 4.1.pdf - 26-04-2017 15:31:47
Доклад от 26.04.2017 година за резултатите от работата на комисията - 4.1.pdf - 26-04-2017 15:31:21
Протокол от 26.04.2017 година от работата на комисията - 4.1.pdf - 26-04-2017 15:30:51
Договор №18 от 21.03.2017година.pdf - 18-04-2017 15:08:34
Проект на договор към рамково споразумение 2.4.doc - 12-04-2017 15:41:54
Списък на документите в офертата 2.4.docx - 12-04-2017 15:41:42
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП 2.4.docx - 12-04-2017 15:41:31
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП 2.4.docx - 12-04-2017 15:41:24
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП 2.4.doc - 12-04-2017 15:41:17
Декларация за приемане клаузите на договора 2.4.doc - 12-04-2017 15:41:10
Количествена сметка 2.4.xlsx - 12-04-2017 15:40:57
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП 2.4.doc - 12-04-2017 15:40:47
Техническа спецификация - 2.4.pdf - 12-04-2017 15:40:37
Покана до Лидер Конструкт ЕООД с изх. №РД2600-728 от 12.04.2017.pdf.pdf - 12-04-2017 15:40:17
Покана до Над Дизайн ЕООД с изх. №РД2600-727 от 12.04.2017.pdf.pdf - 12-04-2017 15:40:07
Покана до Офис Трейд България ЕООД с изх. №РД2600-726 от 12.04.2017.pdf.pdf - 12-04-2017 15:39:58
Проект на договор към рамково споразумение 1.4.doc - 12-04-2017 15:39:18
Списък на документите в офертата 1.4.docx - 12-04-2017 15:39:02
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП1.4.docx - 12-04-2017 15:38:42
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП1.4.docx - 12-04-2017 15:38:33
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП1.4.doc - 12-04-2017 15:38:26
Декларация за приемане клаузите на договора1.4.doc - 12-04-2017 15:38:19
Количествена сметка1.4.xlsx - 12-04-2017 15:38:06
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП1.4.doc - 12-04-2017 15:37:54
Техническа спецификация - 1.4.pdf - 12-04-2017 15:37:33
Покана до АТС България ООД с изх. №РД2600-725 от 12.04.2017.pdf.pdf - 12-04-2017 15:36:53
Покана до Офис Консумативи ЕООД с изх. №РД2600-724 от 12.04.2017.pdf.pdf - 12-04-2017 15:36:36
Договор № 12 от 01.03.2017година.pdf - 14-03-2017 19:28:22
Договор № 11 от 01.03.2017година.pdf - 14-03-2017 19:27:44
Заповед № 683 от 14.03.2017година за класиране на участниците - 3.2.pdf - 14-03-2017 17:41:37
Доклад от 14.03.2017година за резултатите от работата на комисията - 3.2.pdf - 14-03-2017 17:41:22
Протокол № 1 от 17.02.2017година от работата на комисията -3.2.pdf - 14-03-2017 17:40:52
Заповед №484 от 20.02.2017 година за класиране на участниците - 3.1.pdf - 20-02-2017 15:13:10
Доклад от 20.02.2017 г. за резултатите от работата на комисията - 3.1.pdf - 20-02-2017 15:12:53
Протокол от 17.02.2017 г. от работа на комисията-3.1.pdf - 20-02-2017 15:12:38
Заповед № 409 от 10.02.2017 година за класиране на участниците.pdf - 10-02-2017 15:01:39
Доклад от 10.02.2017 година за резултатите от работата на комисията - ІІ ОП.pdf - 10-02-2017 15:01:27
Протокол от 07.02.2017 година от работата на комисията - ІІ ОП.pdf - 10-02-2017 15:01:14
Заповед № 411 от 10.02.2017 година за класиране на участниците.pdf - 10-02-2017 15:00:55
Доклад от 10.02.2017 година за резултатите от работата на комисията - І ОП.pdf - 10-02-2017 15:00:44
Протокол от 07.02.2017 година от работата на комисията - І ОП.pdf - 10-02-2017 15:00:29
Списък на документите в офертата2.3.docx - 06-02-2017 15:28:12
Проект на договор към рамково споразумение2.3.doc - 06-02-2017 15:27:58
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП2.3.docx - 06-02-2017 15:27:44
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП2.3.docx - 06-02-2017 15:27:35
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП2.3.doc - 06-02-2017 15:27:27
Декларация за приемане клаузите на договора2.3.doc - 06-02-2017 15:27:20
Количествена сметка2.3.xlsx - 06-02-2017 15:27:06
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП2.3.doc - 06-02-2017 15:26:39
Техническа спецификация 2.3.pdf - 06-02-2017 15:26:12
Покана до Офис Трейд България 2.3.pdf - 06-02-2017 15:26:01
Покана до Над Дизайн 2.3.pdf - 06-02-2017 15:25:49
Покана до Лидер Конструкт 2.3.pdf - 06-02-2017 15:25:28
Списък на документите в офертата1.3.docx - 06-02-2017 15:24:36
Проект на договор към рамково споразумение1.3.doc - 06-02-2017 15:24:21
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП1.3.docx - 06-02-2017 15:23:59
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП1.3.docx - 06-02-2017 15:23:46
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП1.3.doc - 06-02-2017 15:23:35
Декларация за приемане клаузите на договора1.3.doc - 06-02-2017 15:23:22
Количествена сметка1.3.xlsx - 06-02-2017 15:23:05
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП1.3.doc - 06-02-2017 15:22:54
Техническа спецификация 1.3.pdf - 06-02-2017 15:22:28
Покана до АТС България 1.3.pdf - 06-02-2017 15:22:12
Покана до Офис Консумативи 1.3.pdf - 06-02-2017 15:21:53
Проект на договор към рамково споразумение2.2.doc - 25-01-2017 14:33:36
Количествена сметка2.2.xlsx - 25-01-2017 14:33:21
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП2.2.doc - 25-01-2017 14:33:10
Декларация за приемане клаузите на договора2.2.doc - 25-01-2017 14:33:00
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП2.2.docx - 25-01-2017 14:32:49
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП2.2.docx - 25-01-2017 14:32:37
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП2.2.doc - 25-01-2017 14:32:20
Техническа спецификация -2.2.pdf - 25-01-2017 14:32:10
Покана до Офис Трейд България с изх. №РД2600-138 от 25.01.2017.pdf.pdf - 25-01-2017 14:31:58
Покана до Над Дизайн ЕООД с изх.№РД2600-140 от 25.01.2017.pdf.pdf - 25-01-2017 14:31:47
Покана до Лидер Конструкт ЕООД с изх.№РД2600-139 от 25.01.2017.pdf.pdf - 25-01-2017 14:31:35
Проект на договор към рамково споразумение1.2.doc - 25-01-2017 14:31:14
Количествена сметка1.2.xlsx - 25-01-2017 14:31:02
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП1.2.doc - 25-01-2017 14:30:38
Декларация за приемане клаузите на договора1.2.doc - 25-01-2017 14:30:29
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП1.2.docx - 25-01-2017 14:30:15
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП1.2.docx - 25-01-2017 14:30:06
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП1.2.doc - 25-01-2017 14:29:49
Техническа спецификация -1.2.pdf - 25-01-2017 14:29:38
Покана с изх.№ РД 2600-137 от 25.01.2017год. до АТС България ООД.pdf - 25-01-2017 14:29:25
Покана с изх.№ РД 2600-136 от 25.01.2017год. до Офис Консумативи ООД.pdf - 25-01-2017 14:29:12
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-01-2017 15:42:24
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 03.01.2017 година по Договор №52 от 19.08.2016 година.pdf - 03-01-2017 15:32:27
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2016г по І-ва обособена позиция.pdf - 20-12-2016 14:29:03
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП от 12.12.2016 година.pdf - 12-12-2016 15:20:01
Договор №75 от 14.11.2016 година.pdf - 25-11-2016 14:16:53
Информация по чл.22б т.9 ЗОП - Офис консумативи ООД.PDF - 26-10-2016 14:35:37
Информация по чл.22б т.9 ЗОП - АТС България ООД.PDF - 26-10-2016 14:35:27
Договор № 65 от 21.10.2016 година.pdf - 25-10-2016 14:18:04
Заповед №3032 от 18.10.2016 година на Кмета на Община Провадия за класиране.pdf - 18-10-2016 16:50:01
Доклад за работата на комисията от 18.10.2016 година.pdf - 18-10-2016 16:49:51
Протокол от работата на комисията от 18.10.2016 година.pdf - 18-10-2016 16:48:44
Договор №63 от 06.10.2016 година.pdf - 13-10-2016 15:11:00
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП2.1.doc.docx - 06-10-2016 16:22:17
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП 2.1.doc.docx - 06-10-2016 16:22:08
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП 2.1.doc.doc - 06-10-2016 16:21:53
Декларация за приемане клаузите на договора2.1.doc.doc - 06-10-2016 16:21:47
Проект на договор към рамково споразумение2.1.doc.doc - 06-10-2016 16:21:41
Списък на документите в офертата2.1.doc.docx - 06-10-2016 16:21:33
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП2.1.doc.doc - 06-10-2016 16:21:27
Количествена сметка2.1.doc.xlsx - 06-10-2016 16:21:20
Техническа спецификация 2.1.pdf.pdf - 06-10-2016 16:21:13
Покана до Офис Трейд България с изх. №РД2600-1818 от 06.10.2016.pdf.pdf - 06-10-2016 16:20:59
Покана до Над Дизайн ЕООД с изх.№РД2600-1819 от 06.10.2016.pdf.pdf - 06-10-2016 16:20:51
Покана до Лидер Конструкт ЕООД с изх.№РД2600-1820 от 06.10.2016.pdf.pdf - 06-10-2016 16:20:23
Заповед № 2868 от 04.10.2016 година за класиране на участниците.pdf - 04-10-2016 16:26:40
Доклад с вх.№ ВД-369 от 04.10.2016 година от работата на комисията.pdf - 04-10-2016 16:26:33
Протокол от 04.10.2016 година от работата на комисията.pdf - 04-10-2016 16:26:27
Договор № 61 от 21.09.2016 година.pdf - 03-10-2016 15:21:15
Проект на договор за доставка.pdf - 21-09-2016 17:34:22
Количествена сметка.pdf - 21-09-2016 17:33:43
Декларация за приемане на условията в проекта на договора.pdf - 21-09-2016 17:33:07
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП.pdf - 21-09-2016 17:32:56
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и т.7 от ЗОП.pdf - 21-09-2016 17:32:45
Декларация по чл.39, ал.3, б.д от Правилника за прилагане на ЗОП.pdf - 21-09-2016 17:32:36
Списък на документите.pdf - 21-09-2016 17:32:22
Оферта.pdf - 21-09-2016 17:32:12
Техническа спецификация.pdf - 21-09-2016 17:32:00
Покана с изх.№ РД 2600-1734 от 21.09.2016год. до Офис Консумативи ООД.pdf - 21-09-2016 17:31:46
Покана с изх.№ РД 2600-1733 от 21.09.2016год. до АТС България ООД.pdf - 21-09-2016 17:31:23
Офис Консумативи ООД, Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 15-09-2016 12:57:03
АТС България ООД, Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 15-09-2016 12:56:56
Кооперация Панда , Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 15-09-2016 12:56:50
Заповед № 2468 от 24.08.2016год. за класиране на участниците.pdf - 24-08-2016 16:29:53
Протокол № 4 от 22.08.2016год. от работата на комисията.pdf - 24-08-2016 16:29:44
Протокол № 3 от 05.07.2016год. от работата на комисията.pdf - 24-08-2016 16:29:26
Протокол №2 от 29.06.2016 година от работата на комисията.pdf - 24-08-2016 16:29:09
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 30-06-2016 16:20:20
Протокол № 1 от 13.05.2016г от работата на комисията.pdf - 10-06-2016 13:32:21
Образец № 18 - Покана до потенциалните изпълнители за представяне на оферти.doc - 14-04-2016 15:32:14
Образец № 17 - Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП.doc - 14-04-2016 15:32:06
Образец № 16 - Проект на договор към рамково споразумение.doc - 14-04-2016 15:31:55
Образец № 15 - Д. 16г.doc - 14-04-2016 15:31:47
Образец № 14 - Проект на рамково споразумение.docx - 14-04-2016 15:31:40
Образец № 13 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 14-04-2016 15:31:33
Образец № 12-2 - Ценово предложение.doc - 14-04-2016 15:31:27
Образец № 12-1 - Ценово предложение.doc - 14-04-2016 15:31:21
Образец № 11 - Техн. предложение.doc - 14-04-2016 15:31:14
Образец № 10 - Д. 33.4.doc - 14-04-2016 15:31:05
Образец № 9 - Банкова гаранция участие.doc - 14-04-2016 15:30:59
Образец № 8 - Списък доставки.doc - 14-04-2016 15:30:53
Образец № 7- Д. подизпълнител.doc - 14-04-2016 15:30:48
Образец № 6 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 14-04-2016 15:30:42
Образец № 5 - Д. 55.7 и 8.8.2 ЗОП.doc - 14-04-2016 15:30:36
Образец № 4 - Д.56.1.12 условия на рамково споразумение.doc - 14-04-2016 15:30:07
Образец № 3 - Д. 47.9.doc - 14-04-2016 15:29:59
Образец № 2- Представяне на участника.doc - 14-04-2016 15:29:52
Образец № 1- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 14-04-2016 15:29:28
Критерии за оценка на офертите.pdf - 14-04-2016 15:29:22
Техническа спецификация.pdf - 14-04-2016 15:29:07
Специфични изисквания и указания.pdf - 14-04-2016 15:28:43
Указания към участниците.pdf - 14-04-2016 15:28:32
Обявление за обществена поръчка.pdf - 14-04-2016 15:28:10
Решение.pdf - 14-04-2016 15:27:48


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®