GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 6/14.04.2016 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на хляб и хлебни


Обявление за възложена поръчка.pdf - 15-09-2016 15:46:42
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 22.10.2018г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 22-10-2018 16:16:19
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 22.10.2018г. по І -ва обособена позиция.pdf - 22-10-2018 16:16:08
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2018 г. по ІІ-ра обособена позиция .pdf - 20-09-2018 13:05:47
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2018 г. по І-ва обособена позиция .pdf - 20-09-2018 13:05:36
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от20.08.2018г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-08-2018 16:30:13
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.08.2018г. по І -ва обособена позиция.pdf - 20-08-2018 16:26:30
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.07.2018г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 19-07-2018 10:58:46
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.07.2018г. по І -ва обособена позиция.pdf - 19-07-2018 10:58:29
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2018г. по ІI-ра обособена позиция.pdf - 20-06-2018 17:00:01
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2018г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-06-2018 17:00:00
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 17.05.2018г. по ІI-ра обособена позиция.pdf - 17-05-2018 16:46:03
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 17.05.2018г. по І-ва обособена позиция.pdf - 17-05-2018 16:45:41
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.04.2018г. по ІI-ра обособена позиция.pdf - 19-04-2018 15:59:24
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.04.2018г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-04-2018 15:59:05
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2018г. по ІI-ра обособена позиция.pdf - 20-03-2018 16:48:11
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2018г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-03-2018 16:47:42
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2018г. по ІI-ра обособена позиция.pdf - 20-02-2018 16:04:02
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2018г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-02-2018 16:03:46
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 16.01.2018г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 16-01-2018 16:20:40
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 16.01.2018г. по І-ва обособена позиция.pdf - 16-01-2018 16:20:27
Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2017 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-12-2017 14:49:56
Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2017 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-12-2017 14:49:41
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.11.2017г. по ІI-ра обособена позиция.pdf - 20-11-2017 13:41:57
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.11.2017г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-11-2017 13:41:34
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.11.2017г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-11-2017 13:41:27
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2017г. по ІI-ра обособена позиция.pdf - 20-10-2017 13:07:47
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2017г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-10-2017 13:07:31
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2017г. по ІI-ра обособена позиция.pdf - 20-09-2017 15:37:36
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2017г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-09-2017 15:37:11
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.08.2017г. по ІI-ра обособена позиция.pdf - 18-08-2017 13:42:38
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.08.2017г. по І-ва обособена позиция.pdf - 18-08-2017 13:42:13
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2017г. по ІI-ра обособена позиция.pdf - 20-07-2017 14:07:07
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2017г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-07-2017 14:06:41
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2017г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-06-2017 12:42:30
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2017г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-06-2017 12:42:22
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 19-05-2017 08:40:54
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-05-2017 08:40:36
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2017г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-04-2017 16:13:18
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2017г по І-ва обособена позиция.pdf - 20-04-2017 16:13:04
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2017г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-03-2017 14:51:15
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2017г по І-ва обособена позиция.pdf - 20-03-2017 14:51:03
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2017г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-02-2017 14:27:31
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2017г по І-ва обособена позиция.pdf - 20-02-2017 14:27:22
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-01-2017 15:40:58
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017г по І-ва обособена позиция.pdf - 20-01-2017 15:40:51
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2016г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-12-2016 14:19:40
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2016г по І-ва обособена позиция.pdf - 20-12-2016 14:19:30
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 21-11-2016 14:33:51
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г по І-ва обособена позиция.pdf - 21-11-2016 14:33:45
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2016г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-10-2016 14:53:11
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2016г по І-ва обособена позиция.pdf - 20-10-2016 14:53:05
Стелит 1 ЕООД, ОП 2 ,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 20-09-2016 13:39:57
Стелит 1 ЕООД, ОП 1,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 20-09-2016 13:39:51
Фермер Таспро ЕООД,ОП 2,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 20-09-2016 13:39:43
Фермер Таспро ЕООД, ОП 1,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 20-09-2016 13:39:28
Амураа Консерв 68 ООД, Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 20-09-2016 13:39:19
Варна оборот ЕООД,ОП 1 Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 20-09-2016 13:39:08
Варна оборот ЕООД,ОП 2, Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 20-09-2016 13:38:58
Договор № 58 от 10.09.2016г..pdf - 15-09-2016 15:38:20
Договор № 57 от 10.09.2016г..pdf - 15-09-2016 15:37:36
Варна Оборот ЕООД, Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 15-09-2016 12:55:20
Заповед № 2307 от 09.08.2016год. за класиране.pdf - 09-08-2016 15:34:13
Протокол №4 от 08.08.2016год. от работата на комисията.pdf - 09-08-2016 15:33:57
Протокол №3 от 03.08.2016год. от работата на комисията.pdf - 09-08-2016 15:33:44
Протокол №2 от 06.07.2016год. от работата на комисията.pdf - 09-08-2016 15:33:32
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 03-08-2016 14:36:27
Протокол № 1 от 26.05.2016г. от работата на комисията.pdf - 14-06-2016 13:40:14
Разяснения на Възложителя от 25.04.2016г.pdf - 25-04-2016 16:31:09
Образец № 17 - Д. 16г.doc - 14-04-2016 15:40:03
Образец № 16 - Д. членове обединиеконсорциум.doc - 14-04-2016 15:39:56
Образец № 15 - Д. ЗИФОДРЮПДР.doc - 14-04-2016 15:39:48
Образец № 14 - Проект договор.doc - 14-04-2016 15:39:42
Образец № 13 -2 - Ценово предложение.doc - 14-04-2016 15:39:34
Образец № 13 -1 - Ценово предложение.doc - 14-04-2016 15:39:28
Образец № 12 - Техн. предложение.doc - 14-04-2016 15:39:22
Образец № 11 - Д. 33.4.doc - 14-04-2016 15:39:16
Образец № 10 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 14-04-2016 15:39:07
Образец № 9 - Банкова гаранция участие.doc - 14-04-2016 15:39:00
Образец № 8 - Списък 51.1.1-доставки.doc - 14-04-2016 15:38:55
Образец № 7- Д. подизпълнител.doc - 14-04-2016 15:38:50
Образец № 6 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 14-04-2016 15:38:45
Образец № 5 - Д. 55.7 и 8.doc - 14-04-2016 15:38:39
Образец № 4 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 14-04-2016 15:38:25
Образец № 3- Д. 47.9.doc - 14-04-2016 15:38:19
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 14-04-2016 15:38:13
Образец № 1- Представяне на участника.doc - 14-04-2016 15:38:08
Методика за оценка на офертите.pdf - 14-04-2016 15:37:43
Техническа спецификация.pdf - 14-04-2016 15:37:04
Специфични изисквания и указания.pdf - 14-04-2016 15:36:41
Указания към участниците.pdf - 14-04-2016 15:36:30
Обявление за поръчката.pdf - 14-04-2016 15:36:05
Решение.pdf - 14-04-2016 15:35:45


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®