GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 - ОП - 10/15.07.2016г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Изработване на технически проекти за реконструкция на общински пътища и улична мрежа в община Провадия, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ с три обособени позиции: Първа обо


Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г по І-ва обособена позиция.pdf - 21-11-2016 14:32:56
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г по ІІ-ра обособена позиция..pdf - 21-11-2016 14:32:49
Договор № 56 от 24.08.2016год..pdf - 15-09-2016 15:58:11
Договор № 55 от 24.08.2016год..pdf - 15-09-2016 15:57:44
Договор № 54 от 24.08.2016год..pdf - 15-09-2016 15:57:18
Протокол №2 от 08.08.2016г. от работата на комисията.pdf - 09-08-2016 15:36:36
Протокол №1 от 26.07.2016г. от работата на комисията.pdf - 28-07-2016 14:38:36
Проект на договор.docx - 15-07-2016 15:10:10
Образци на документи.doc - 15-07-2016 15:10:03
Ситуация улица гр. Провадия.pdf - 15-07-2016 14:51:24
Ситуация път VAR 2217.pdf - 15-07-2016 14:45:53
Ситуация път VAR 2216.pdf - 15-07-2016 14:45:34
Ситуация VAR 2219.pdf - 15-07-2016 14:45:13
Ситуация VAR 1211.pdf - 15-07-2016 14:44:55
Техническа спецификация.pdf - 15-07-2016 14:44:35
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.pdf - 15-07-2016 14:44:23
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.pdf - 15-07-2016 14:44:16


НазадОбяви, съобщения

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ – Решение №34 – 575/26.04.2018г. на Общински съвет Провадия за допускане изработване на ПУП-ПЗ
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..

ИП "Закриване и рекултивация на съществуващо "Общинско депо за неопасни отпадъци" гр. Провадия, общ. Провадия"
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията...
повече..

Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 3800 – 16 / 18.05.2018г. за третиране на царевица с хербициди в землището на с. Житница от ЗК „Житница“
Повече тук
повече..

Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 860 / 17.05.2018г. за третиране на ечемик с фунгициди в землището на гр. Провадия от „СКАЙ-К“ АД
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®