GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016-ОП-13/15.08.2016 г.: Публично състезание по ЗОП с предмет: „Основен ремонт общинска пътна мрежа, в т.ч: Път VAR 1003 /III-9044/ - Синдел – Царевци – граница общ. (Аврен – Провадия) – Житница /III-9004/ и път VAR 2220 /III – 731/ - Храброво – Комарево - /III – 208/”


Пътища и мостове ,Инф.чл22Б,Ал.2,т.16 от ЗОП.pdf - 17-01-2017 15:28:50
Договор № 66 от 24.10.2016 година.pdf - 31-10-2016 14:08:00
Заповед № 2804 от 28.09.2016 година за класиране на участниците.pdf - 28-09-2016 15:24:28
Доклад от 28.09.2016 година.pdf - 28-09-2016 15:24:22
Протокол № 3 от 28.09.2016 година от работата на комисията.pdf - 28-09-2016 15:24:11
Протокол № 2 от 21.09.2016 година от работата на комисията.pdf - 28-09-2016 15:24:01
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 21-09-2016 15:53:37
Протокол №1 от работата на комисията.pdf - 14-09-2016 16:00:51
Образци на документи.doc - 15-08-2016 14:22:26
Проект договор за СМР.doc - 15-08-2016 14:22:14
Критерий за възлагане на обществена поръчка.pdf - 15-08-2016 14:22:05
Документация за участие в публично състезание.pdf - 15-08-2016 14:21:54
Техн. проект Път VAR 2220.rar - 15-08-2016 14:18:16
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 15-08-2016 14:13:13
Обобщено КС.docx - 15-08-2016 14:08:54
КС VAR 2220.docx - 15-08-2016 14:08:44
КС VAR 1003.docx - 15-08-2016 14:08:35
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 15-08-2016 14:03:43
Обявление за поръчка.pdf - 15-08-2016 13:57:57
Решение за откриване на процедура.pdf - 15-08-2016 13:57:41


НазадОбяви, съобщения

ИП "Закриване и рекултивация на съществуващо "Общинско депо за неопасни отпадъци" гр. Провадия, общ. Провадия"
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията...
повече..

Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 3800 – 16 / 18.05.2018г. за третиране на царевица с хербициди в землището на с. Житница от ЗК „Житница“
Повече тук
повече..

Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 860 / 17.05.2018г. за третиране на ечемик с фунгициди в землището на гр. Провадия от „СКАЙ-К“ АД
Повече тук
повече..

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ - изработен проект за ПУП-ПП /парцеларен план/ за "Трасе на водопровод" и „Трасе на кабел 20 kV“ до поземлен имот с № 56143.53.21 в землището на с. Петров дол, община Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®