GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016-ОП-13/15.08.2016 г.: Публично състезание по ЗОП с предмет: „Основен ремонт общинска пътна мрежа, в т.ч: Път VAR 1003 /III-9044/ - Синдел – Царевци – граница общ. (Аврен – Провадия) – Житница /III-9004/ и път VAR 2220 /III – 731/ - Храброво – Комарево - /III – 208/”


Пътища и мостове ,Инф.чл22Б,Ал.2,т.16 от ЗОП.pdf - 17-01-2017 15:28:50
Договор № 66 от 24.10.2016 година.pdf - 31-10-2016 14:08:00
Заповед № 2804 от 28.09.2016 година за класиране на участниците.pdf - 28-09-2016 15:24:28
Доклад от 28.09.2016 година.pdf - 28-09-2016 15:24:22
Протокол № 3 от 28.09.2016 година от работата на комисията.pdf - 28-09-2016 15:24:11
Протокол № 2 от 21.09.2016 година от работата на комисията.pdf - 28-09-2016 15:24:01
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 21-09-2016 15:53:37
Протокол №1 от работата на комисията.pdf - 14-09-2016 16:00:51
Образци на документи.doc - 15-08-2016 14:22:26
Проект договор за СМР.doc - 15-08-2016 14:22:14
Критерий за възлагане на обществена поръчка.pdf - 15-08-2016 14:22:05
Документация за участие в публично състезание.pdf - 15-08-2016 14:21:54
Техн. проект Път VAR 2220.rar - 15-08-2016 14:18:16
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 15-08-2016 14:13:13
Обобщено КС.docx - 15-08-2016 14:08:54
КС VAR 2220.docx - 15-08-2016 14:08:44
КС VAR 1003.docx - 15-08-2016 14:08:35
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 15-08-2016 14:03:43
Обявление за поръчка.pdf - 15-08-2016 13:57:57
Решение за откриване на процедура.pdf - 15-08-2016 13:57:41


НазадОбяви, съобщения

Уведомяване за извършване на РЗМ от „СКАЙ – К“ АД гр.Варна в посеви от есенници в землището на гр.Провадия м-ст Солницата
Уведомително писмо
повече..

Съобщение по чл. 32, ал.4 от ДОПК 29/23.04.2019г.
Изх.№МДT-29/23.04.2019г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства до разрешение № 498/ 09.04.2019г. на „ЗСК- Девня” АД гр. Варна.
СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1...
повече..

„НКЖИ – ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ“ ШУМЕН Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура по график
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®