GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016-ОП-15/15.09.2016 г.: Открита процедура по ЗОП с предмет: „Изготвяне на обследване на три жилищни сгради, находящи се на територията на гр. Провадия“ с две обособени позиции: ....


Договор № 4 от 27.01.2017год..pdf - 24-02-2017 13:56:19
Договор № 3 от 27.01.2017год..pdf - 24-02-2017 13:55:11
Заповед № 3690 от 14.12.2016 година за класиране на участниците.pdf - 14-12-2016 16:58:04
Доклад с вх№ ВД-461 от 14.12.2016 година за резултата от работата на комисията.pdf - 14-12-2016 16:57:54
Протокол №4 от 08.12.2016 година от работата на комисията.pdf - 14-12-2016 16:57:37
Протокол №3 от 01.12.2016 година от работата на комисията.pdf - 14-12-2016 16:56:58
Протокол №2 от 28.11.2016 година от работата на комисията.pdf - 14-12-2016 16:56:20
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения.pdf - 28-11-2016 14:46:51
Протокол № 1 от 24.10.2016 година от работата на комисията.pdf - 16-11-2016 14:43:03
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf - 30-09-2016 15:17:49
- 30-09-2016 15:17:26
Образци на документи.doc - 15-09-2016 15:52:25
Проект на договор - ІІ-ра обособена позиция.pdf - 15-09-2016 15:52:17
Проект на договор - І-ва обособена позиция.pdf - 15-09-2016 15:52:02
Условия за участие и указания за подготовка на образците, част от офертата.pdf - 15-09-2016 15:51:43
Техническа спецификация.pdf - 15-09-2016 15:50:31
Обявление за обществена поръчка.pdf - 15-09-2016 15:50:10
Решение за откриване на процедура.pdf - 15-09-2016 15:49:56


НазадОбяви, съобщения

ИП "Закриване и рекултивация на съществуващо "Общинско депо за неопасни отпадъци" гр. Провадия, общ. Провадия"
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията...
повече..

Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 3800 – 16 / 18.05.2018г. за третиране на царевица с хербициди в землището на с. Житница от ЗК „Житница“
Повече тук
повече..

Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 860 / 17.05.2018г. за третиране на ечемик с фунгициди в землището на гр. Провадия от „СКАЙ-К“ АД
Повече тук
повече..

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ - изработен проект за ПУП-ПП /парцеларен план/ за "Трасе на водопровод" и „Трасе на кабел 20 kV“ до поземлен имот с № 56143.53.21 в землището на с. Петров дол, община Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®