GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016-ОП-17/28.09.2016 г.: Открита състезание по ЗОП с предмет: „„Изготвяне на обследване на жилищна сграда, находяща се на територията на гр. Провадия “ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по


Договор № 6 от 27.01.2017год..pdf - 24-02-2017 13:59:00
Договор № 5 от 27.01.2017год..pdf - 24-02-2017 13:58:09
Заповед № 3746 от 19.12.2016 год. за класиране на участниците.pdf - 19-12-2016 15:28:00
Доклад за резултата от работата на комисията с вх.№ ВД-506 от 19.12.2016г..pdf - 19-12-2016 15:27:43
Протокол № 4 от 13.12.2016 година от работата на комисията.pdf - 19-12-2016 15:27:06
Протокол № 3 от 03.12.2016 година от работата на комисията.pdf - 19-12-2016 15:26:10
Протокол № 2 от 29.11.2016 година от работата на комисията.pdf - 19-12-2016 15:25:33
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения.pdf - 29-11-2016 14:18:06
Протокол №1 от 04.11.2016 г. за работата на комисията.pdf - 17-11-2016 16:01:10
Разяснения относно постъпили запитвания.pdf - 03-10-2016 16:57:49
Образци на документи.doc - 28-09-2016 15:23:21
Проект договор по Втора об. позиция.doc - 28-09-2016 15:23:14
Проект договор по Първа об. позиция.doc - 28-09-2016 15:23:08
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 28-09-2016 15:23:00
Техническа спецификация.pdf - 28-09-2016 15:22:46
Обявление за поръчка.pdf - 28-09-2016 15:21:05
Решение за откриване на процедура.pdf - 28-09-2016 15:20:53


НазадОбяви, съобщения

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ – Решение №34 – 575/26.04.2018г. на Общински съвет Провадия за допускане изработване на ПУП-ПЗ
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..

ИП "Закриване и рекултивация на съществуващо "Общинско депо за неопасни отпадъци" гр. Провадия, общ. Провадия"
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията...
повече..

Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 3800 – 16 / 18.05.2018г. за третиране на царевица с хербициди в землището на с. Житница от ЗК „Житница“
Повече тук
повече..

Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 860 / 17.05.2018г. за третиране на ечемик с фунгициди в землището на гр. Провадия от „СКАЙ-К“ АД
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®