GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 19/04.11.2016 г. „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Провадия“ с шест обособени позиции


Приложения към Договор № 39 от 05.06.2017година.rar - 04-07-2017 12:39:55
Договор № 39 от 05.06.2017година.pdf - 04-07-2017 12:36:21
Приложения към Договор № 38 от 05.06.2017 година.rar - 04-07-2017 12:28:27
Договор № 38 от 05.06.2017година.pdf - 04-07-2017 12:23:06
Приложения към Договор № 37 от 01.06.2017година.rar - 30-06-2017 08:26:05
Договор № 37 от 01.06.2017година.pdf - 30-06-2017 08:25:22
Приложения към Договор № 36 от 01.06.2017година.rar - 30-06-2017 08:17:09
Договор № 36 от 01.06.2017 година.pdf - 30-06-2017 08:14:00
Приложения към Договор № 35 от 31.05.2017година.rar - 30-06-2017 08:12:43
Договор № 35 от 31.05.2017 година.pdf - 30-06-2017 08:08:22
Приложение към Договор № 34 от 31.05.2017година.rar - 30-06-2017 08:06:35
Договор № 34 от 31.05.2017 година.pdf - 30-06-2017 07:57:22
Заповед № 965 от 13.04.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 13-04-2017 15:30:38
Доклад с вх.№ ВД-166 от 13.04.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 13-04-2017 15:29:04
Протокол № 4 от 10.04.2017година от работата на комисията.pdf - 13-04-2017 15:26:40
Протокол № 3 от 15.03.2017год. от работата на комисията.pdf - 13-04-2017 15:18:12
Протокол № 2 от 01.03.2017 година от работата на комисията.pdf - 13-04-2017 12:51:24
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 05-04-2017 14:17:04
Протокол № 1 от 12.12.2016 година от работата на комисията.pdf - 17-02-2017 15:26:38
Разяснения относно постъпили запитвания.pdf - 28-11-2016 14:47:17
Образци на документи.doc - 08-11-2016 15:27:21
Проект договор за инженеринг.doc - 08-11-2016 15:27:13
Методика за оценка на офертите.pdf - 08-11-2016 15:20:40
Архитектура - Провадия, кв. Север бл.3.pdf - 08-11-2016 15:20:27
Сертификат за ЕЕ - Провадия, кв. Север, бл.3.pdf - 08-11-2016 15:19:27
Резюме на доклад за ЕЕ - Провадия, кв. Север бл.3.pdf - 08-11-2016 15:19:17
Доклад за ЕЕ - Провадия, кв. Север бл.3.pdf - 08-11-2016 15:19:02
Техн. паспорт - Провадия, кв. Север бл.3.pdf - 08-11-2016 15:18:34
Доклад техн. обследване - Провадия, кв. Север бл.3.pdf - 08-11-2016 15:18:22
Скица-виза за проектиране - Провадия, кв. Север бл.3.pdf - 08-11-2016 15:18:02
Архитектура - Провадия, ул. Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 08-11-2016 15:17:52
Сертификат за ЕЕ - Провадия, ул. Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 08-11-2016 15:17:35
Резюме на доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 08-11-2016 15:17:23
Доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Рада Илиева 14, бл.46.pdf - 08-11-2016 15:17:07
Техн. паспорт - Провадия, ул. Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 08-11-2016 15:16:34
Доклад техн. обследване - Провадия, ул. Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 08-11-2016 15:16:21
Скица-виза за проектиране - Провадия, ул. Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 08-11-2016 15:15:56
Архитектура - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 08-11-2016 15:15:46
Сертификат за ЕЕ - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 08-11-2016 15:15:35
Резюме на доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 08-11-2016 15:15:22
Доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 08-11-2016 15:15:05
Техн. паспорт - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 08-11-2016 15:14:30
Доклад техн. обследване - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 08-11-2016 15:14:12
Скица-виза за проектиране - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 08-11-2016 15:13:57
Архитектура - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 08-11-2016 15:13:46
Сертификат за ЕЕ - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 08-11-2016 15:13:29
Резюме на доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 08-11-2016 15:13:18
Доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 08-11-2016 15:12:58
Техн. паспорт - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 08-11-2016 15:12:20
Доклад техн. обследване - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 08-11-2016 15:12:01
Скица-виза за проектиране - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 08-11-2016 15:11:19
Архитектура - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 08-11-2016 15:11:10
Сертификат за ЕЕ - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 08-11-2016 15:10:55
Резюме на доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 08-11-2016 15:10:46
Доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 08-11-2016 15:10:29
Техн. паспорт - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 08-11-2016 15:09:57
Доклад техн. обследване - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 08-11-2016 15:09:37
Скица-виза за проектиране - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 08-11-2016 15:09:00
Архитектура - Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №5.pdf - 08-11-2016 15:08:45
Сертификат за ЕЕ - Провадия, ул.Св.Св. Кирил и Методий №5.pdf - 08-11-2016 15:08:26
Резюме на доклад ЕЕ - Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №5.pdf - 08-11-2016 15:08:12
Доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №5.pdf - 08-11-2016 15:07:54
Техн. паспорт - Провадия ул. Св. Св. Кирил и Методий №5.pdf - 08-11-2016 15:07:21
Доклад техн. обследване - Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №5.pdf - 08-11-2016 15:06:25
Скица-виза за проектиране - Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №5.pdf - 08-11-2016 15:05:06
Техническа спецификация.pdf - 08-11-2016 15:04:53
Указания и условия за участие в процедурата.pdf - 08-11-2016 15:04:28
Обявление за обществена поръчка.pdf - 08-11-2016 15:04:08
Решение №3200 от 04.11.2016 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 08-11-2016 15:03:36


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®