GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 24/22.12.2016 г. „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийна ефективност на сградата на Общински детски комплекс- Провадия, финансиран съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0025-C01 по Оперативна прог


Протокол №1 от 30.01.2017 година от работата на комисията.pdf - 14-02-2017 13:26:01
Разяснения с изх.№РД 9100-97 от 17.01.2017г. относно постъпили запитвания.pdf - 17-01-2017 15:46:34
Образци на документи.doc - 27-12-2016 17:40:27
Проект договор за инженеринг.doc - 27-12-2016 17:35:10
Методика за определяне на комплексна оценка.pdf - 27-12-2016 17:32:39
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 27-12-2016 17:22:24
Част Архитектура на Общински детски комплекс - Провадия.pdf - 27-12-2016 17:15:42
Сертификат за енергийни характеристики.pdf - 27-12-2016 17:11:15
Резюме от Доклад за енергийна ефективност.pdf - 27-12-2016 17:00:48
Доклад от обследване за енергийна ефективност.pdf - 27-12-2016 17:00:35
Технически паспорт.pdf - 27-12-2016 17:00:09
Доклад за резултати от обследване за установяване на технически характеристики.pdf - 27-12-2016 16:59:27
Скица-виза за проектиране за сградата на ОДК - Провадия.pdf - 27-12-2016 16:59:09
Техническа спецификация.pdf - 27-12-2016 16:58:32
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 27-12-2016 16:57:46
Обявление за поръчката.pdf - 27-12-2016 16:56:36
Решение за откриване на процедура.pdf - 27-12-2016 16:56:17


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®