GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017–ОП–4/24.02.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инвест. проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в сградата на РСПБЗН–Провадия финансиран по проект №BG16RFOP001-2.001-0011-C01 по


Съобщение за отваряне на предлагани ценови параметри.pdf - 09-05-2017 12:07:55
Протокол № 1 от 04.04.2017 година от работата на комисията.pdf - 20-04-2017 16:23:56
Образци на документи.doc - 27-02-2017 13:54:43
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 27-02-2017 13:54:33
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 27-02-2017 13:54:09
Част Архитектурна- сграда Пожарна.pdf - 27-02-2017 13:53:52
Сертификат за енергийните характеристики на сградата на РСПБЗ в експлоатация.pdf - 27-02-2017 13:52:11
Доклад от обследване за енергийна ефективност.pdf - 27-02-2017 13:52:03
Технически паспорт_РСПБЗН.pdf - 27-02-2017 13:51:40
Доклад за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики.pdf - 27-02-2017 13:51:14
Скица - виза на сградата на РСПБЗН-Провадия.pdf - 27-02-2017 13:50:14
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 27-02-2017 13:50:07
Указания за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 27-02-2017 13:49:38
Обявление за обществена поръчка.pdf - 27-02-2017 13:49:13
Решение № 537 от 24.02.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 27-02-2017 13:48:52
Документация за обществена поръчка – челна страница и съдържание.pdf - 27-02-2017 13:48:31


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®