GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017- ОП-6/27.02.2017г. Открита процедура по ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в три жилищни сгради в гр.Провадия по д-р №BG16RFOP001-2.001-0185-C01 по ОПРР


Протокол № 1 от 05.04.2017 година от работата на комисията.pdf - 05-05-2017 15:29:27
Образци на документи.doc - 02-03-2017 13:10:43
Проект договор за строителен надзор.pdf - 02-03-2017 13:10:35
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 02-03-2017 13:10:16
Част „Архитектура” на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:09:58
Част „Архитектура” на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:09:17
Част „Архитектура” на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Трети Февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:08:14
Сертификат за енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:07:39
Сертификат за енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:07:24
Сертификат за енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:07:06
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност-гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:05:48
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност-гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:05:21
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност-гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:04:43
Доклад за обследване на енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:04:07
Доклад за обследване на енергийните характеристики-гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:03:46
Доклад за обследване на енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:03:21
Технически паспорт на жил. сграда - гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:02:53
Технически паспорт на жил. сграда - гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:02:25
Технически паспорт на жил. сграда - гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:02:02
Доклад за установяване на техн. характеристики - гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:01:26
Доклад за установяване на техн. характеристики - гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:01:02
Доклад за установяване на техн. характеристики - гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:00:35
Скица-виза за проектиране на жил. блок в гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 12:59:55
Скица-виза за проектиране на жил. блок в гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 12:59:41
Скица-виза за проектиране на жил. блок в гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 12:59:26
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 02-03-2017 12:58:52
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 02-03-2017 12:58:27
Обявление за обществена поръчка.pdf - 02-03-2017 12:58:09
Решение № 562 от 27.02.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 02-03-2017 12:57:45
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 02-03-2017 12:57:34


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®