GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-7/28.02.2017г.-Публично състезание по ЗОП с предмет:„Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти BG16RFOP001-2.001-0185-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия” и BG16RFOP001-2.001-0011-C01 „Подобряване на енергийна


Заповед № 1147 от 05.05.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 05-05-2017 15:20:22
Доклад с вх.№ ВД-219 от 05.05.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 05-05-2017 15:19:41
Протокол № 3 от 04.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 05-05-2017 15:18:46
Протокол № 2 от 28.04.2017 година от работата на комисията.pdf - 05-05-2017 15:16:58
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ 9100-705 от 28.04.2017год.pdf - 28-04-2017 14:34:42
Протокол № 1 от 23.03.2017 година от работата на комисията.pdf - 18-04-2017 14:59:13
Образци на документи - изменена.doc - 07-03-2017 15:15:26
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по обособена позиция №3 - изменен.pdf - 07-03-2017 15:07:59
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по обособена позиция №2 - изменен.pdf - 07-03-2017 15:07:45
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по обособена позиция №1 - изменен.pdf - 07-03-2017 15:07:23
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 07-03-2017 15:07:00
Техническа спецификация - изменена.pdf - 07-03-2017 15:06:24
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП - изменени.pdf - 07-03-2017 15:06:04
Обявление за обществена поръчка.pdf - 07-03-2017 15:05:35
Решение № 576 от 28.02.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - измемено.pdf - 07-03-2017 15:05:08
Документация - челна страница и съдържание - изменена.pdf - 07-03-2017 15:04:49
Разяснения с изх.№ РД 9100-374 от 06.03.2017година относно постъпили запитвания.pdf - 06-03-2017 14:59:08
Образци на документи.doc - 28-02-2017 15:08:24
Проект на договор по обособена позиция №3.pdf - 28-02-2017 15:08:12
Проект на договор по обособена позиция №2.pdf - 28-02-2017 15:07:54
Проект на договор по обособена позиция №1.pdf - 28-02-2017 15:07:32
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 28-02-2017 15:06:58
Техническа спецификация.pdf - 28-02-2017 15:06:39
Условия за участие и указания за подготовка на офертите.pdf - 28-02-2017 15:06:17
Обявление за обществена поръчка.pdf - 28-02-2017 15:05:48
Решение №576 от 28.02.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 28-02-2017 15:05:31
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 28-02-2017 15:05:16


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®