GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-9/29.03.2017г.Открита процедура по ЗОП с предмет:„Инженеринг(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийната ефективност на НЧ„Алеко Константинов – 1884” и „Сапарева къща” по проект съгласно д-р №BG16RFOP001-2.001-070 п


Обявление за възложена поръчка.pdf - 04-10-2017 13:50:48
Приложения към договор №99 от 19.09.2017година.rar - 04-10-2017 13:46:26
Договор №99 от 19.09.2017година.pdf - 04-10-2017 13:45:17
Приложения към Договор №69 от 10.08.2017година - линеен график и част Архитектура.rar - 08-09-2017 16:31:31
Договор №69 от 10.08.2017година.pdf - 08-09-2017 16:08:16
Заповед №2268 от 10.08.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 10-08-2017 14:45:23
Заповед № 1794 от 05.07.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 05-07-2017 16:17:49
Доклад с вх.№ 337 от 05.07.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 05-07-2017 16:16:45
Протокол №3 от 30.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 05-07-2017 16:16:08
Протокол №2 от 12.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 05-07-2017 16:14:52
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ 9100-1012 от 23.06.2017год..pdf - 23-06-2017 14:37:08
Протокол №1 от 05.05.2017година от работата на комисията.pdf - 30-05-2017 14:21:15
Разяснение относно остъпили запитвания с изх. № РД 9100-666 от 24.04.2017 г..pdf - 24-04-2017 18:36:13
Образци на документи.doc - 03-04-2017 13:13:10
Проект договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 03-04-2017 13:12:54
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 03-04-2017 13:12:29
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 03-04-2017 13:11:32
Част Архитектура на Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 13:08:28
Част Архитектура на НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 13:03:28
Сертификат за енергийни характеристики на Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 11:50:24
Сертификат за енергийни характеристики на НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 11:50:07
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 11:49:52
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 11:49:37
Доклад за обследване на енергийни характеристики-Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 11:48:41
Доклад за обследване на енергийни характеристики-НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 11:48:27
Технически паспорт на Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 11:47:48
Технически паспорт на НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 11:47:17
Доклад за установяване на техн. характеристики Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 11:46:49
Доклад за установяване на техн. характеристики НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 11:46:33
Скица-виза за проектиране на Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 11:45:44
Скица-виза за проектиране на НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 11:45:26
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 03-04-2017 11:45:11
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са часн от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 03-04-2017 11:44:38
Обявление за обществена поръчка.pdf - 03-04-2017 11:44:14
Решение №823 от 29.03.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 03-04-2017 11:43:49
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 03-04-2017 11:43:22


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®