GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-9/29.03.2017г.Открита процедура по ЗОП с предмет:„Инженеринг(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийната ефективност на НЧ„Алеко Константинов – 1884” и „Сапарева къща” по проект съгласно д-р №BG16RFOP001-2.001-070 п


Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ 9100-1012 от 23.06.2017год..pdf - 23-06-2017 14:37:08
Протокол №1 от 05.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 30-05-2017 14:21:15
Разяснение относно остъпили запитвания с изх. № РД 9100-666 от 24.04.2017 г..pdf - 24-04-2017 18:36:13
Образци на документи.doc - 03-04-2017 13:13:10
Проект договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 03-04-2017 13:12:54
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 03-04-2017 13:12:29
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 03-04-2017 13:11:32
Част Архитектура на Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 13:08:28
Част Архитектура на НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 13:03:28
Сертификат за енергийни характеристики на Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 11:50:24
Сертификат за енергийни характеристики на НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 11:50:07
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 11:49:52
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 11:49:37
Доклад за обследване на енергийни характеристики-Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 11:48:41
Доклад за обследване на енергийни характеристики-НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 11:48:27
Технически паспорт на Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 11:47:48
Технически паспорт на НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 11:47:17
Доклад за установяване на техн. характеристики Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 11:46:49
Доклад за установяване на техн. характеристики НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 11:46:33
Скица-виза за проектиране на Сапарева къща.pdf - 03-04-2017 11:45:44
Скица-виза за проектиране на НЧ Алеко Константинов.pdf - 03-04-2017 11:45:26
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 03-04-2017 11:45:11
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са часн от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 03-04-2017 11:44:38
Обявление за обществена поръчка.pdf - 03-04-2017 11:44:14
Решение №823 от 29.03.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 03-04-2017 11:43:49
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 03-04-2017 11:43:22


Назад

Обяви, съобщения

Община Провадия започва пръскане срещу кърлежи
СЪОБЩЕНИЕ Община Провадия уведомява населението на град Провадия,...
повече..

Обявяване публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №000258 землище с. Блъсково
Община Провадия –обявява публичен търг с явно наддаване на 11.07.2017г.....
повече..

Заповед №1648 / 21.06.2017 г. на Кмета на Община Провадия за пожаро - опасен сезон при прибиране на реколтата
Заповед № 1648 / 21.06.2017 г. на Кмета на Община Провадия
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 47 / 06.05.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®