GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП-21-2014/21.07.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия"


Информация по чл.22б ал.2 т.16 от ЗОП от 17.10.2014 г..pdf - 17-10-2014 08:56:32
Информация по чл.22б ал.2 т.15 от ЗОП от 17.10.2014 г.pdf - 17-10-2014 08:56:21
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 17.10.2014 г.pdf - 17-10-2014 08:56:05
Договор №83 от 20.08.2014.pdf - 17-10-2014 08:55:51
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 05-08-2014 08:11:43
Разяснения относно постъпили запитвания.pdf - 21-07-2014 13:10:07


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®