GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП-21-2014/21.07.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия"


Информация по чл.22б ал.2 т.16 от ЗОП от 17.10.2014 г..pdf - 17-10-2014 08:56:32
Информация по чл.22б ал.2 т.15 от ЗОП от 17.10.2014 г.pdf - 17-10-2014 08:56:21
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 17.10.2014 г.pdf - 17-10-2014 08:56:05
Договор №83 от 20.08.2014.pdf - 17-10-2014 08:55:51
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 05-08-2014 08:11:43
Разяснения относно постъпили запитвания.pdf - 21-07-2014 13:10:07


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®