GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП-21-2014/21.07.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия"


Информация по чл.22б ал.2 т.16 от ЗОП от 17.10.2014 г..pdf - 17-10-2014 08:56:32
Информация по чл.22б ал.2 т.15 от ЗОП от 17.10.2014 г.pdf - 17-10-2014 08:56:21
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 17.10.2014 г.pdf - 17-10-2014 08:56:05
Договор №83 от 20.08.2014.pdf - 17-10-2014 08:55:51
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 05-08-2014 08:11:43
Разяснения относно постъпили запитвания.pdf - 21-07-2014 13:10:07


НазадОбяви, съобщения

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Към обявата Приложение...
повече..

Обява за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020
Към обявата Приложение...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 93/23.10.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 20.00 м² , позиция № 4 по схема № 18 по РП на гр. Провадия
Община Провадия – обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®