GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017- ОП-13/20.04.2017г.Открита процедура по ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по време на СМР в две сгради от културната инфраструктура на Община Провадия по д-р №BG16RFOP001-2.0


Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ 9100-1100 от 12.07.2017год..pdf - 12-07-2017 13:31:56
Протокол № 1 от 29.05.2017година от работата на комисията - заличен.pdf - 14-06-2017 14:31:55
Образци на документи.doc - 24-04-2017 18:32:58
Проект договор за изпълнение на обществена поръчка по о бособени позиции № 1 и № 2.pdf - 24-04-2017 18:32:36
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 24-04-2017 18:31:40
Част Архитектура на Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:31:24
Част Архитектура на НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:30:39
Сертификат за енергийни характеристики на Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:29:38
Сертификат за енергийни характеристики на НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:29:29
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:29:18
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:29:08
Доклад за обследване на енергийни характеристики-Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:28:51
Доклад за обследване на енергийни характеристики-НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:28:36
Технически паспорт на Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:28:09
Технически паспорт на НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:27:45
Доклад за установяване на техн. характеристики Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:27:10
Доклад за установяване на техн. характеристики НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:27:01
Скица-виза за проектиране на Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:26:34
Скица-виза за проектиране на НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:26:26
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 24-04-2017 18:26:14
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са часн от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 24-04-2017 18:25:46
Обявление за обществена поръчка.pdf - 24-04-2017 18:24:47
Решение №1013 от 20.04.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 24-04-2017 18:24:26


Назад

Обяви, съобщения

Заповед за прекратяване категорията на туристически обект
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

ИП за "Изграждане на предприятие за преработка и складиране на животински суб продукти"
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ съобщава, че във връзка с изискванията на Закона...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 49 / 12.06.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за изработен ПУП- ПРЗ за УПИ IV- 1205 кв. 53, по плана на гр. Провадия, област Варна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 24.07.2017 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®