GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-16/03.05.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет "Основен ремонт на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции: Първа обособена позиция: “Основен ремонт на път VAR1003/III-9044/-Синдел-Царевци- граница общ.(Аврен-Провадия) - Житница /III-9004/”; Втора обособена позиция: “Основен ремонт


Обявление за приключване на договор № 81 от 28.08.2017г.pdf - 28-11-2017 16:32:11
Обявление за приключване на договор № 80 от 28.08.2017г.pdf - 28-11-2017 16:31:39
Обявление за приключване на договор № 79 от 28.08.2017г.pdf - 28-11-2017 16:30:36
Обявление за възложена поръчка.pdf - 08-09-2017 13:35:13
Договор №81 от 28.08.2017година.pdf - 08-09-2017 13:30:39
Договор №80 от 28.08.2017година.pdf - 08-09-2017 13:25:17
Договор №79 от 28.08.2017година.pdf - 08-09-2017 13:21:53
Заповед № 2088 от 27.07.2017г. на Кмета на Община Провадия за класиране.pdf - 27-07-2017 14:47:45
Доклад ВД № 402 от 27.07.2017г. от работата на комисията.pdf - 27-07-2017 14:47:20
Протокол №3 от работата на комисията.pdf - 27-07-2017 14:46:44
Протокол № 2 от 10.07.2017 г. от работата на комисията.pdf - 27-07-2017 14:45:49
Съобщение с изх.№ РД9100-1131 от 19.07.2017 година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 19-07-2017 13:40:45
Протокол №1 от 09.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 29-06-2017 08:35:13
Образци на документи.doc - 05-05-2017 15:35:40
Проект договор за СМР.pdf - 05-05-2017 15:35:30
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 05-05-2017 15:35:14
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 05-05-2017 15:35:03
КС VAR 2220.xlsx - 05-05-2017 15:34:45
КС VAR 1215.xlsx - 05-05-2017 15:34:39
КС VAR 1003.xlsx - 05-05-2017 15:34:32
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 2220.pdf - 05-05-2017 15:34:24
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1215.pdf - 05-05-2017 15:34:14
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1003.pdf - 05-05-2017 15:34:07
Техн. проект Път VAR 2220.rar - 05-05-2017 14:43:17
Техн. проект Път VAR 1215.rar - 05-05-2017 08:42:32
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 05-05-2017 08:41:11
Техническа спецификация.pdf - 05-05-2017 08:39:30
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 05-05-2017 08:38:25
Обявление за обществена поръчка.pdf - 05-05-2017 08:37:40
Решение №1122 от 03.05.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 05-05-2017 08:37:24
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 05-05-2017 08:37:15


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®