GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017 - ОП - 17/09.05.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на община Провадия, включващо сепариране/сортиране, компостиране/ферментация и транспортиране на количествата


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf - 14-02-2019 16:26:54
Договор №108 от 20.10.2017 година.pdf - 23-10-2017 14:16:58
Заповед №2719 от 15.09.2017 г. на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 15-09-2017 15:19:43
Доклад с вх. №ВД-511 от 11.09.2017 г. от резултатите от работата на комисията.pdf - 15-09-2017 15:19:28
Протокол №3 от 08.09.2017 година от работата на комисията.pdf - 15-09-2017 15:19:17
Протокол №2 от 21.08.2017 година от работата на комисията.pdf - 15-09-2017 15:19:05
Съобщение с изх.№РД 9100-1335 от 04.09.2017година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 04-09-2017 14:56:43
Протокол №1 от 15.06.2017годна от работата на комисията.pdf - 01-08-2017 16:05:10
Образци на документи.doc - 11-05-2017 12:07:09
Проект на договор за услуга.pdf - 11-05-2017 12:04:49
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 11-05-2017 12:03:21
Условия за участие и указания за подготовката на обрезците.pdf - 11-05-2017 12:02:18
Обявление за обществена поръчка.pdf - 11-05-2017 11:53:42
Решение № 1164 от 09.05.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 11-05-2017 11:52:50
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 11-05-2017 11:52:01


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®