GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-18/12.05.2017г.Събиране на оферти с обява с предмет:"Експлоатация и мониторинг на Общинско депо за неопасни отпадъци - Провадия,находящо се в месност "Соук су" в землището на гр.Провадия


Протокол от 30.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 30-05-2017 14:19:07
Съобщение за удължаване срока за получаване на офертие по процедура с изх.№ РД 9100-864 от 22.05.2017година.pdf - 22-05-2017 15:46:59
Образци на документи.doc - 12-05-2017 11:54:22
Проект на договор.pdf - 12-05-2017 11:52:54
Техническа спецификация.pdf - 12-05-2017 11:52:02
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.pdf - 12-05-2017 11:51:24
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.pdf - 12-05-2017 11:51:10


Назад

Обяви, съобщения

Община Провадия започва пръскане срещу кърлежи
СЪОБЩЕНИЕ Община Провадия уведомява населението на град Провадия,...
повече..

Обявяване публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №000258 землище с. Блъсково
Община Провадия –обявява публичен търг с явно наддаване на 11.07.2017г.....
повече..

Заповед №1648 / 21.06.2017 г. на Кмета на Община Провадия за пожаро - опасен сезон при прибиране на реколтата
Заповед № 1648 / 21.06.2017 г. на Кмета на Община Провадия
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 47 / 06.05.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®