GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-25/20.07.2017г.Публично състезание по ЗОП с предмет: Периодична доставка на ВиК материали и части за нуждите на Община Провадия


Договор №105 от 06.10.2017 година.pdf - 24-10-2017 10:29:02
Заповед №2599 от 01.09.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 01-09-2017 14:06:02
Доклад с вх.№ВД-490 от 31.08.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-09-2017 14:05:16
Протокол №3 от 28.08.2017година от работата на комисията.pdf - 01-09-2017 14:04:31
Протокол №2 от 24.08.2017година от работата на комисията.pdf - 01-09-2017 14:02:26
Съобщение с изх.№РД 2600-1290 от 24.08.2017година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 24-08-2017 13:31:05
Протокол №1 от 14.08.2017г. от работата на комисията.pdf - 16-08-2017 14:26:06
Образци на документи.doc - 20-07-2017 12:30:28
Проект на договор.pdf - 20-07-2017 12:30:13
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 20-07-2017 12:27:22
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 20-07-2017 12:26:51
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 20-07-2017 12:24:31
Обявление за поръчка.pdf - 20-07-2017 12:23:34
Решение №1973 от 20.07.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 20-07-2017 12:22:51
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 20-07-2017 12:17:21


НазадОбяви, съобщения

Съобщение за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства до разрешение № 498/ 09.04.2019г. на „ЗСК- Девня” АД гр. Варна.
СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1...
повече..

„НКЖИ – ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ“ ШУМЕН Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура по график
Повече тук
повече..

Обевяване на Заповед № РД-180/11.03.2019г. на Министъра на Околната среда и водите за пожароопасен сезон за 2019г. и предписание на Директора на РИОСВ Варна
Заповедта тук
повече..

Обявление : На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадено разрешение за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІV-59, ХV-62 и част от ІХ-60 в кв. 4 по плана на с. Черковна, община Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®