GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-32/18.12.2017 г.: Открита процедура по ЗОП с предмет: „Изготвяне на обследвания на три жилищни сгради, находящи се на територията на гр.Провадия“ с две обособени позиции


Обявление за възложена поръчка.pdf - 01-06-2018 16:03:28
Договор № ОП-20 от 02.05.2018година.pdf - 01-06-2018 15:59:09
Договор № ОП-19 от 02.05.2018година.pdf - 03-05-2018 14:35:27
Заповед №719 от 29.03.2018година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 30-03-2018 19:48:28
Доклад с вх.№ ВД-174 от 23.03.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 30-03-2018 19:48:07
Протокол №4 от 23.03.2018година от работата на комисията.pdf - 30-03-2018 19:37:09
Протокол №3 от 08.03.2018година от работата на комисията.pdf - 30-03-2018 19:34:48
Протокол №2 от 28.02.2018година от работата на комисията.pdf - 30-03-2018 19:34:10
Съобщение с изх.№9100-345 от 02.03.2018година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 02-03-2018 17:17:38
Протокол № 1 от 24.01.2018 година от работата на комисията.pdf - 01-02-2018 18:08:40
Проект на договор по обособена позиция №2.pdf - 21-12-2017 16:11:20
Проект на договор по обособена позиция №1.pdf - 21-12-2017 16:11:01
Образци на документи.doc - 21-12-2017 16:10:45
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка.pdf - 21-12-2017 16:10:33
Условия за участие и указания за подготовка на образците, част от офертата.pdf - 21-12-2017 16:10:08
Обявление за обществена поръчка.pdf - 21-12-2017 16:09:44
Решение №3718 от 18.12.2017 г. на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата.pdf - 21-12-2017 16:09:24
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист.pdf - 21-12-2017 16:09:10


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®