GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-32/18.12.2017 г.: Открита процедура по ЗОП с предмет: „Изготвяне на обследвания на три жилищни сгради, находящи се на територията на гр.Провадия“ с две обособени позиции


Съобщение с изх.№9100-345 от 02.03.2018година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 02-03-2018 17:17:38
Протокол № 1 от 24.01.2018 година от работата на комисията.pdf - 01-02-2018 18:08:40
Проект на договор по обособена позиция №2.pdf - 21-12-2017 16:11:20
Проект на договор по обособена позиция №1.pdf - 21-12-2017 16:11:01
Образци на документи.doc - 21-12-2017 16:10:45
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка.pdf - 21-12-2017 16:10:33
Условия за участие и указания за подготовка на образците, част от офертата.pdf - 21-12-2017 16:10:08
Обявление за обществена поръчка.pdf - 21-12-2017 16:09:44
Решение №3718 от 18.12.2017 г. на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата.pdf - 21-12-2017 16:09:24
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист.pdf - 21-12-2017 16:09:10


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 18 / 21.02.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 21 / 02.03.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на заинтересуваните за одобрено изменение на ПУП - ПР в кв. 38 по плана на с. Неново
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 14.03.2018 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 23 / 02.03.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®