GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-2/21.02.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт на общинска пътна мрежа през 2018 година" с три обособени позиции


Обявление за възложена поръчка.pdf - 23-08-2018 17:21:38
Заповед №505 от 07.03.2018година на Кмета на Община Провадия за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 07-03-2018 20:47:14
Образци на документи.doc - 23-02-2018 16:27:20
Проект на договор по обособени позиции 1,2 и 3.PDF - 23-02-2018 16:27:09
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 23-02-2018 16:24:10
КС VAR 2220.xlsx - 23-02-2018 16:23:40
КС VAR 1215.xlsx - 23-02-2018 16:23:34
КС VAR 1003.xlsx - 23-02-2018 16:23:28
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 2220.PDF - 23-02-2018 16:23:19
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1215.PDF - 23-02-2018 16:23:08
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1003.PDF - 23-02-2018 16:22:55
Техн. проект Път VAR 2220.rar - 23-02-2018 16:12:10
Техн. проект Път VAR 1215.rar - 23-02-2018 14:44:22
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 23-02-2018 14:40:52
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура.PDF - 23-02-2018 14:33:59
Условия за участие и указания за подготовка на образците.PDF - 23-02-2018 14:33:17
Обявление за поръчката.pdf - 23-02-2018 14:32:23
Решение №397 от 21.02.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.PDF - 23-02-2018 14:31:23
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 23-02-2018 14:30:54


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®