GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-4/28.02.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет:"Събиране и транспортиране на битови, биоразградими/зелени/ и строителни отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Провадия


Образци на документи.doc - 02-03-2018 19:40:05
Проект на договор за изълнение на обществена поръчка.pdf - 02-03-2018 19:38:34
Методика за определяне на комплексна оценка в открита процедура.pdf - 02-03-2018 19:36:54
Приложение към техническа спецификация - Заповед № 3047 от 20.10.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 02-03-2018 19:36:17
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура.pdf - 02-03-2018 19:35:52
Условия за участие и указания за подготовка на офертата.pdf - 02-03-2018 19:35:37
Обявление за обществена поръчка.pdf - 02-03-2018 19:35:04
Решение № 448 от 28.02.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 02-03-2018 19:33:54
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 02-03-2018 19:33:18


НазадОбяви, съобщения

Публичен търг на 04.04.2018г.
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ О Б Я В Я В А На 04.04.2018 г. от 09.00 часа публичeн търг...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 18 / 21.02.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 21 / 02.03.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на заинтересуваните за одобрено изменение на ПУП - ПР в кв. 38 по плана на с. Неново
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 14.03.2018 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®