GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-6/02.04.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Основен ремонт на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции


Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 3.pdf - 07-01-2019 17:03:10
Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 2.pdf - 07-01-2019 17:02:57
Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 1.pdf - 07-01-2019 17:02:43
Договор № ОП-59 от 18.09.2018 година.pdf - 08-10-2018 18:09:32
Договор № ОП-58 от 18.09.2018 година.pdf - 08-10-2018 18:08:38
Договор № ОП-57 от 18.09.2018 година.pdf - 08-10-2018 18:06:12
Заповед №2200 от 22.08.2018година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 22-08-2018 19:00:35
Доклад с вх №467 от 22.08.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 22-08-2018 18:59:29
Протокол №5 от 21.08.2018година от работата на комисията.pdf - 22-08-2018 18:59:05
Протокол №4 от 16.08.2018година от работата на комисията.pdf - 22-08-2018 18:55:18
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх. №РД 9100-1140 от 16.08.2018 г..pdf - 16-08-2018 16:43:34
Заповед №1354 от 05.06.2018година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 05-06-2018 17:18:16
Доклад с вх.№ ВД-328 от 05.06.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 05-06-2018 17:17:52
Протокол №3 от 04.06.2018година от работата на комисията.pdf - 05-06-2018 17:15:10
Протокол №2 от 30.05.2018година от работата на комисията.pdf - 05-06-2018 17:10:31
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД9100-781 от 30.05.2017 година.pdf - 30-05-2018 17:55:29
Протокол №1 от 09.05.2018година от работата на комисията.pdf - 18-05-2018 09:40:57
Приложение - eEEДОП – в електронен формат.zip.zip - 04-04-2018 17:21:01
Образци на документи.doc - 04-04-2018 17:19:40
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по 1,2 и 3 обособени позиции.pdf - 04-04-2018 17:19:28
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 04-04-2018 17:18:47
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 04-04-2018 17:18:17
КС VAR 2220.xlsx - 04-04-2018 17:17:51
КС VAR 1215.xlsx - 04-04-2018 17:17:46
КС VAR 1003.xlsx - 04-04-2018 17:17:39
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 2220.pdf - 04-04-2018 17:17:19
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1215.pdf - 04-04-2018 17:17:04
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1003.pdf - 04-04-2018 17:16:50
Техн. проект Път VAR 2220.rar - 04-04-2018 16:59:42
Техн. проект Път VAR 1215.rar - 04-04-2018 13:04:22
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 04-04-2018 12:54:19
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 04-04-2018 12:46:13
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 04-04-2018 12:45:06
Обявление за поръчката.pdf - 04-04-2018 12:43:42
Решение №731 от 02.04.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.pdf - 04-04-2018 12:42:37
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 04-04-2018 12:42:06


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®