GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-7/03.04.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции


Протокол №1 от 10.05.2018година от работата на комисията.pdf - 30-05-2018 15:16:57
espd-request.zip - 05-04-2018 10:56:48
Образци на документи.doc - 05-04-2018 10:53:15
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по 1,2 и 3 обособени позиции.pdf - 05-04-2018 10:52:35
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 05-04-2018 10:50:31
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 2220.pdf - 05-04-2018 10:45:55
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1215.pdf - 05-04-2018 10:44:31
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1003.pdf - 05-04-2018 10:43:05
Техн. проект Път VAR 2220.rar - 05-04-2018 10:29:22
Техн. проект Път VAR 1215.rar - 05-04-2018 10:24:44
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 05-04-2018 10:13:28
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 05-04-2018 10:13:11
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 05-04-2018 10:12:43
Обявление за поръчката.pdf - 05-04-2018 10:12:04
Решение №741 от 03.04.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.pdf - 05-04-2018 10:11:26
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 05-04-2018 10:11:08


НазадОбяви, съобщения

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията...
повече..

Покана за свикване на общо събрание на "МИГ Възход - Ветрино - Вълчи дол - Провадия"
Поканата тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 42 / 08.06.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление : на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ - изработен проект за ПУП – ПП /парцеларен план/ за „Трасе на водопровод ” и „ Трасе на кабел 20kV до поземлен имот с № 56143.53.21 в землището на с. Петров дол, община Провадия
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 20.06.2018 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®