GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-7/03.04.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции


Обявление за възложена поръчка.pdf - 20-09-2018 17:56:06
Договор № ОП-50 от 29.08.2018 г. по Трета обособена позиция.pdf - 20-09-2018 17:53:56
Договор № ОП-49 от 29.08.2018 г. по Втора обособена позиция.pdf - 20-09-2018 17:53:01
Договор № ОП-48 от 29.08.2018 г. по Първа обособена позиция.pdf - 20-09-2018 17:50:08
Заповед № 1864 от 23.07.2018 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 23-07-2018 17:20:32
Доклад с вх.№ ВД-403 от 23.07.2018 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 23-07-2018 17:20:11
Протокол №3 от 11.07.2018 година от работата на комисията.pdf - 23-07-2018 17:19:46
Протокол №2 от 03.07.2018 година от работата на комисията.pdf - 23-07-2018 17:19:18
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД9100-974 от 06.07.2018 година.pdf - 06-07-2018 17:40:26
Протокол №1 от 10.05.2018година от работата на комисията.pdf - 30-05-2018 15:16:57
espd-request.zip - 05-04-2018 10:56:48
Образци на документи.doc - 05-04-2018 10:53:15
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по 1,2 и 3 обособени позиции.pdf - 05-04-2018 10:52:35
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 05-04-2018 10:50:31
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 2220.pdf - 05-04-2018 10:45:55
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1215.pdf - 05-04-2018 10:44:31
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1003.pdf - 05-04-2018 10:43:05
Техн. проект Път VAR 2220.rar - 05-04-2018 10:29:22
Техн. проект Път VAR 1215.rar - 05-04-2018 10:24:44
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 05-04-2018 10:13:28
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 05-04-2018 10:13:11
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 05-04-2018 10:12:43
Обявление за поръчката.pdf - 05-04-2018 10:12:04
Решение №741 от 03.04.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.pdf - 05-04-2018 10:11:26
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 05-04-2018 10:11:08


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®