GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018 –ОП-12/14.05.2018 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: “Упражняване строителен надзор при изпълнение на "Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра и зона за отдих в УПИ I-1996, кв.95 в гр. Провадия"


espd-request.zip - 16-05-2018 17:33:20
Образци на документи.doc - 16-05-2018 17:33:11
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 16-05-2018 17:24:42
Инвестиционен проект за Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра.rar - 16-05-2018 17:20:12
Приложение към техническа спецификация - Количествена сметка.pdf - 16-05-2018 17:13:11
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 16-05-2018 17:11:31
Обявление за обществена поръчка.pdf - 16-05-2018 17:10:15
Решение № 1111 от 14.05.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 16-05-2018 17:09:30
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 16-05-2018 17:09:02


НазадОбяви, съобщения

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията...
повече..

Покана за свикване на общо събрание на "МИГ Възход - Ветрино - Вълчи дол - Провадия"
Поканата тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 42 / 08.06.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление : на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ - изработен проект за ПУП – ПП /парцеларен план/ за „Трасе на водопровод ” и „ Трасе на кабел 20kV до поземлен имот с № 56143.53.21 в землището на с. Петров дол, община Провадия
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 20.06.2018 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®