GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-13/15.05.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: “Изграждане на водопроводи по ул. “Скобелев”, ул. “Овеч”, ул. “Св. Обретенов” и ул. “Христо Смирненски”, гр. Провадия”


Обявление за възложена поръчка.pdf - 01-08-2018 17:42:02
Заповед №1973 от 01.08.2018година на Кмета на Община Провадия за прекратяване на процедура по обществена поръчка.pdf - 01-08-2018 17:40:44
Доклад с вх.№ ВД-426 от 01.08.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-08-2018 17:40:32
Протокол №3 от 27.07.2018година от работата на комисията.pdf - 01-08-2018 17:40:12
Протокол №2 от 23.07.2018година от работата на комисията.pdf - 01-08-2018 17:39:58
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД9100-1057 от 24.07.2018 година.pdf - 24-07-2018 17:04:06
Протокол №1 от 21.06.2018година от работата на комисията.pdf - 09-07-2018 15:05:30
Разяснения с изх.№РД 2600-983 от 11.06.2018 година относно постъпили запитвания за обществена поръчка.pdf - 11-06-2018 16:50:16
espd-request.zip - 18-05-2018 11:22:23
Образци на документи.doc - 18-05-2018 11:22:13
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 18-05-2018 11:21:57
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 18-05-2018 11:21:27
Количествена сметка.pdf - 18-05-2018 11:21:05
Работен проект за обект Рехабилитация на уличната пътна мрежа в гр.Провадия.rar - 18-05-2018 11:19:36
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 18-05-2018 11:17:57
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 18-05-2018 11:17:29
Обявление за обществена поръчка.pdf - 18-05-2018 11:16:57
Решение № 1116 от 15.05.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата.pdf - 18-05-2018 11:16:37
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 18-05-2018 11:16:24


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®