GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-13/15.05.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: “Изграждане на водопроводи по ул. “Скобелев”, ул. “Овеч”, ул. “Св. Обретенов” и ул. “Христо Смирненски”, гр. Провадия”


Разяснения с изх.№РД 2600-983 от 11.06.2018 година относно постъпили запитвания за обществена поръчка.pdf - 11-06-2018 16:50:16
espd-request.zip - 18-05-2018 11:22:23
Образци на документи.doc - 18-05-2018 11:22:13
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 18-05-2018 11:21:57
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 18-05-2018 11:21:27
Количествена сметка.pdf - 18-05-2018 11:21:05
Работен проект за обект Рехабилитация на уличната пътна мрежа в гр.Провадия.rar - 18-05-2018 11:19:36
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 18-05-2018 11:17:57
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 18-05-2018 11:17:29
Обявление за обществена поръчка.pdf - 18-05-2018 11:16:57
Решение № 1116 от 15.05.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата.pdf - 18-05-2018 11:16:37
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 18-05-2018 11:16:24


НазадОбяви, съобщения

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията...
повече..

Покана за свикване на общо събрание на "МИГ Възход - Ветрино - Вълчи дол - Провадия"
Поканата тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 42 / 08.06.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление : на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ - изработен проект за ПУП – ПП /парцеларен план/ за „Трасе на водопровод ” и „ Трасе на кабел 20kV до поземлен имот с № 56143.53.21 в землището на с. Петров дол, община Провадия
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 20.06.2018 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®