GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-14/07.06.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: “Упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Изграждане на водопроводи по ул. “Скобелев”, ул. “Овеч”, ул. “Св. Обретенов” и ул. “Христо Смирненски”, гр. Провадия”


Протокол №1 от 16.07.2018година от работата на комисията.pdf - 23-07-2018 15:49:14
espd-request.zip - 11-06-2018 16:49:26
Образци на документи.doc - 11-06-2018 16:49:19
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 11-06-2018 16:49:00
Работен проект за обект Рехабилитация на уличната пътна мрежа в гр.Провадия.rar - 11-06-2018 16:48:36
Приложение към техническа спецификация - Количествена сметка.pdf - 11-06-2018 16:46:53
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 11-06-2018 16:46:37
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 11-06-2018 16:46:24
Обявление за обществена поръчка.pdf - 11-06-2018 16:46:08
Решение № 1385 от 07.06.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 11-06-2018 16:45:56
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 11-06-2018 16:45:47


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 – 83 / 15.10.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01-78 / 17.10.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01-84 / 17.10.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01-85 / 17.10.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®