GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-17/11.07.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Провадия”


Протокол №1 от 17.08.2018 година от работата на комисията.pdf - 02-11-2018 16:23:16
Разяснение на Възложителя с изх. №РД 9100- 1099 от 03.08.2018 г. относно постъпили въпроси.pdf - 03-08-2018 15:58:21
Разяснение на Възложителя с изх. №РД 9100-1073 от 30.07.2018 г. относно постъпили въпроси.pdf - 30-07-2018 18:07:15
Приложение №4 - Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 12-07-2018 22:24:30
Приложение №3 - Ценово предложение.docx - 12-07-2018 22:24:23
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc - 12-07-2018 22:24:15
Приложение №1 - espd-request.zip - 12-07-2018 22:24:09
Образци на документи.pdf - 12-07-2018 22:17:22
Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка.pdf - 12-07-2018 22:16:37
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 12-07-2018 22:09:22
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 12-07-2018 21:55:51
Приложение към техническа спецификация - Количествена сметка за обект Рехабилитация на улична мрежа в град Провадия.pdf - 12-07-2018 21:55:06
Технически проект за троеж Рехабилитация на улична мрежа в град Провадия.rar - 12-07-2018 21:53:31
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 12-07-2018 21:47:54
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 12-07-2018 21:47:15
Обявление за обществена поръчка.pdf - 12-07-2018 21:46:05
Решение № 1736 от 11.07.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 12-07-2018 21:45:33
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 12-07-2018 21:45:12


НазадОбяви, съобщения

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА 13.03.2019Г.
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ О Б Я В Я В А На 13.03.2019г. от 10,00 часа публичен търг с...
повече..

Съобщение по по чл.32 ал.4 от ДОПК №12 / 22.02.2019г.
Изх.№МДT- 12/22.02.2019г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 3/23.01.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Съобщение по по чл.32 ал.4 от ДОПК №11 / 21.02.2019г.
Изх.№МДT-11 /21.02.2019г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®