GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-23/28.09.2018г.Публично състезание по ЗОП с предмет:"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2019 година" с пет обособени позиции


Образец №4 - Опис на документите.doc - 28-09-2018 17:18:37
Образец №3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc - 28-09-2018 17:18:31
Образец №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc - 28-09-2018 17:18:23
Образец №1 - espd-request.zip - 28-09-2018 17:18:17
Образци на документи-челен лист.pdf - 28-09-2018 17:18:10
Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка.pdf - 28-09-2018 17:17:58
План за зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Провадия.pdf - 28-09-2018 17:10:43
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 28-09-2018 17:09:02
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 28-09-2018 17:08:17
Обявление за обществена поръчка.pdf - 28-09-2018 17:07:05
Решение № 2549 от 28.09.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 28-09-2018 17:05:56
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 28-09-2018 17:05:22


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 – 83 / 15.10.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01-78 / 17.10.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01-84 / 17.10.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01-85 / 17.10.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®