GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018 - ОП - 24/19.10.2018 г. Пряко договаряне по реда на ЗОП с предмет: "Изготвяне, отпечатване и доставка на общинско информационно издание "Провадия плюс"


Договор №ОП-78 от 12.11.2018 година.pdf - 04-01-2019 17:35:45
Заповед № 2816 от 26.10.2018 година на Кмена на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 26-10-2018 16:54:35
Доклад с вх.№ ВД-559 от 26.10.2018 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 26-10-2018 16:54:25
Протокол № 1 от 24.10.2018 година от работата на комисията.pdf - 26-10-2018 16:54:11
Покана с изх.№ РД 2600-1617 от 19.10.2018година.pdf - 19-10-2018 16:44:40
Проект на договор за обществена поръчка.docx - 19-10-2018 16:44:18
Приложение №4 - Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 19-10-2018 16:43:57
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.doc - 19-10-2018 16:43:43
Приложение №2 - Предложение за изпълняние на поръчката.doc - 19-10-2018 16:43:17
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 19-10-2018 16:41:16
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка .pdf - 19-10-2018 16:40:59
Решение № 2755 от 19.10.2018година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 19-10-2018 16:40:46


НазадОбяви, съобщения

Община Провадия подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила” към МТСП
Към договора
повече..

Обявление на основание чл. 124б , ал. 2 от ЗУТ за разрешение за ПУП- ПРЗ, с. Тутраканци УПИ ХV- 98 , кв. 21.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна , на основание чл. 124б ,...
повече..

Община Провадия обявява публични търгове с явно на даване за отдаване по наем на терени на 27 юни 2019г. за поставяне на преместваеми обекти.
Към обявата
повече..

Започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК
Общинска администрация Провадия уведомява членовете на секционните...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®