GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018 - ОП - 28/31.12.2018 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия" по обособени позиции


Протокол № 1 от 07.02.2019година от работата на комисията.pdf - 20-03-2019 16:48:15
Разяснение на Възложителя относно обществена поръчка с изх.№РД 9100-122 от 22.01.2019 г..pdf - 22-01-2019 17:49:05
Приложение №4 – Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 03-01-2019 16:44:48
Приложение №3-8 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №8.docx - 03-01-2019 16:44:13
Приложение №3-7 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №7.docx - 03-01-2019 16:43:42
Приложение №3-6 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №6.docx - 03-01-2019 16:43:10
Приложение №3-5 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №5.docx - 03-01-2019 16:42:40
Приложение №3-4 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4.docx - 03-01-2019 16:41:59
Приложение №3-3 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3.docx - 03-01-2019 16:41:27
Приложение №3-2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2.docx - 03-01-2019 16:40:50
Приложение №3-1 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1.docx - 03-01-2019 16:40:06
Приложение №2-8 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №8.docx - 03-01-2019 16:39:35
Приложение №2-7 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №7.docx - 03-01-2019 16:38:58
Приложение №2-6 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №6.docx - 03-01-2019 16:38:28
Приложение №2-5 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №5.docx - 03-01-2019 16:37:53
Приложение №2-4 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4.docx - 03-01-2019 16:37:08
Приложение №2-3 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3.docx - 03-01-2019 16:36:34
Приложение №2-2 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2.docx - 03-01-2019 16:36:02
Приложение №2-1 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1.docx - 03-01-2019 16:35:27
Приложение №1 - Еspd-request.rar - 03-01-2019 16:34:54
Проект на договор за обществена поръчка.pdf - 03-01-2019 16:34:10
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 03-01-2019 16:33:24
Техническа спецификация.pdf - 03-01-2019 16:32:42
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 03-01-2019 16:31:35
Обявление за обществена поръчка.pdf - 03-01-2019 16:30:04
Решение № 3738 от 31.12.2018 година на кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 03-01-2019 16:28:31
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 03-01-2019 16:27:21


НазадОбяви, съобщения

Община Провадия подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила” към МТСП
Към договора
повече..

Обявление на основание чл. 124б , ал. 2 от ЗУТ за разрешение за ПУП- ПРЗ, с. Тутраканци УПИ ХV- 98 , кв. 21.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна , на основание чл. 124б ,...
повече..

Община Провадия обявява публични търгове с явно на даване за отдаване по наем на терени на 27 юни 2019г. за поставяне на преместваеми обекти.
Към обявата
повече..

Започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК
Общинска администрация Провадия уведомява членовете на секционните...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®