GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018 - ОП - 28/31.12.2018 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия" по обособени позиции


Обявление за възложена поръчка по обособена позиция №3.pdf - 07-01-2020 17:09:38
Договор вх.№ ОП-133 от 06.12.2019година.pdf - 07-01-2020 17:00:38
Обявление за възложена поръчка.pdf - 18-11-2019 14:24:06
Договор вх.№ ОП-131 от 31.10.2019година.pdf - 18-11-2019 14:13:53
Договор вх.№ ОП-130 от 31.10.2019година.pdf - 18-11-2019 14:08:18
Договор вх.№ ОП-129 от 31.10.2019година.pdf - 18-11-2019 14:01:42
Договор вх.№ ОП-128 от 31.10.2019година.pdf - 18-11-2019 13:55:30
Договор вх.№ ОП-127 от 31.10.2019година.PDF - 18-11-2019 13:49:25
Договор вх.№ ОП-126 от 31.10.2019година.PDF - 18-11-2019 13:45:27
Договор вх.№ ОП-125 от 31.10.2019година.PDF - 18-11-2019 13:41:28
Заповед № 3193 от 30.10.2019година на Вр.И.Д. Кмет на Община Провадия за изменение на заповед за класиране на участниците.pdf - 30-10-2019 14:07:24
Заповед № 2976 от 04.10.2019година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 07-10-2019 12:37:14
Доклад с вх.№ ВД-574 от 04.10.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 07-10-2019 12:33:23
Протокол № 5 от 03.10.2019година от работата на комисията.pdf - 07-10-2019 12:32:55
Протокол № 4 от 30.09.2019година от работата на комисията.pdf - 07-10-2019 12:32:01
Протокол № 3 от 13.06.2019година от работата на комисията.pdf - 07-10-2019 12:30:14
Протокол № 2 от 16.04.2019година от работата на комисията.pdf - 07-10-2019 12:29:10
Съобщение с изх № РД9100-1356 от 30.09.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 30-09-2019 17:26:10
Протокол № 1 от 07.02.2019година от работата на комисията.pdf - 20-03-2019 16:48:15
Разяснение на Възложителя относно обществена поръчка с изх.№РД 9100-122 от 22.01.2019 г..pdf - 22-01-2019 17:49:05
Приложение №4 – Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 03-01-2019 16:44:48
Приложение №3-8 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №8.docx - 03-01-2019 16:44:13
Приложение №3-7 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №7.docx - 03-01-2019 16:43:42
Приложение №3-6 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №6.docx - 03-01-2019 16:43:10
Приложение №3-5 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №5.docx - 03-01-2019 16:42:40
Приложение №3-4 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4.docx - 03-01-2019 16:41:59
Приложение №3-3 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3.docx - 03-01-2019 16:41:27
Приложение №3-2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2.docx - 03-01-2019 16:40:50
Приложение №3-1 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1.docx - 03-01-2019 16:40:06
Приложение №2-8 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №8.docx - 03-01-2019 16:39:35
Приложение №2-7 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №7.docx - 03-01-2019 16:38:58
Приложение №2-6 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №6.docx - 03-01-2019 16:38:28
Приложение №2-5 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №5.docx - 03-01-2019 16:37:53
Приложение №2-4 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4.docx - 03-01-2019 16:37:08
Приложение №2-3 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3.docx - 03-01-2019 16:36:34
Приложение №2-2 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2.docx - 03-01-2019 16:36:02
Приложение №2-1 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1.docx - 03-01-2019 16:35:27
Приложение №1 - Еspd-request.rar - 03-01-2019 16:34:54
Проект на договор за обществена поръчка.pdf - 03-01-2019 16:34:10
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 03-01-2019 16:33:24
Техническа спецификация.pdf - 03-01-2019 16:32:42
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 03-01-2019 16:31:35
Обявление за обществена поръчка.pdf - 03-01-2019 16:30:04
Решение № 3738 от 31.12.2018 година на кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 03-01-2019 16:28:31
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 03-01-2019 16:27:21


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®