GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 – ОП – 1/04.01.2019 година Публично състезание по ЗОП с предмет: „Изготвяне, отпечатване и доставка на общинско информационно издание „Провадия плюс”


Приложение №4 - Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 04-01-2019 17:30:14
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.doc - 04-01-2019 17:30:08
Приложение №2 - Предложение за изпълняние на поръчката.doc - 04-01-2019 17:30:02
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 04-01-2019 17:29:56
Проект на договор за обществена поръчка.pdf - 04-01-2019 17:29:45
Техническа спецификация в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП.pdf - 04-01-2019 17:28:41
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата.pdf - 04-01-2019 17:28:26
Обявление за обществена поръчка.pdf - 04-01-2019 17:27:59
Решение № 43 от 04.01.2019 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 04-01-2019 17:27:46
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист и съдържание.pdf - 04-01-2019 17:27:31


НазадОбяви, съобщения

Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 12.00 м² по РП на с.Блъсково
Община Провадия обявява на 07.02.2019 г. от 14,00 ч. в зала 326 публичен търг...
повече..

Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 16.00 м² по РП на с.Градинарово
Община Провадия обявява на 07.02.2019 г. от 11,30 ч. в зала 326 публичен търг...
повече..

Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 20.00 м² позиция №6 по схема № 15 на РП на гр.Провадия
Община Провадия обявява на 07.02.2019 г. от 10,00 ч. в зала 326 публичен търг...
повече..

Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 14.85 м² позиция №2 по схема № 13 на РП на гр.Провадия
Община Провадия обявява на 06.02.2019 г. от 15,30 ч. в зала 326 публичен търг...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®