GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 – ОП – 1/04.01.2019 година Публично състезание по ЗОП с предмет: „Изготвяне, отпечатване и доставка на общинско информационно издание „Провадия плюс”


Обявление за възложена процедура.pdf - 04-04-2019 15:17:09
Договор № ОП-9 от 06.03.2019година.pdf - 04-04-2019 15:16:31
Заповед № 318 от 11.02.2019 година на Кмета на Община Провадия относно класиране на участниците.pdf - 11-02-2019 17:24:49
Доклад с вх.№ 58 от 11.02.2019 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 11-02-2019 17:23:51
Протокол № 2 от 08.02.2019година от работата на комисията.pdf - 11-02-2019 17:23:31
Съобщение с изх.№ РД 9100-206 от 04.02.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 04-02-2019 17:13:38
Проткол № 1 от 29.01.2019година от работата на комисията.pdf - 04-02-2019 17:13:26
Приложение №4 - Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 04-01-2019 17:30:14
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.doc - 04-01-2019 17:30:08
Приложение №2 - Предложение за изпълняние на поръчката.doc - 04-01-2019 17:30:02
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 04-01-2019 17:29:56
Проект на договор за обществена поръчка.pdf - 04-01-2019 17:29:45
Техническа спецификация в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП.pdf - 04-01-2019 17:28:41
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата.pdf - 04-01-2019 17:28:26
Обявление за обществена поръчка.pdf - 04-01-2019 17:27:59
Решение № 43 от 04.01.2019 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 04-01-2019 17:27:46
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист и съдържание.pdf - 04-01-2019 17:27:31


НазадОбяви, съобщения

Община Провадия подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила” към МТСП
Към договора
повече..

Обявление на основание чл. 124б , ал. 2 от ЗУТ за разрешение за ПУП- ПРЗ, с. Тутраканци УПИ ХV- 98 , кв. 21.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна , на основание чл. 124б ,...
повече..

Община Провадия обявява публични търгове с явно на даване за отдаване по наем на терени на 27 юни 2019г. за поставяне на преместваеми обекти.
Към обявата
повече..

Започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК
Общинска администрация Провадия уведомява членовете на секционните...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®