GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП-29-2014/02.09.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност“ по проект BG051PO002/13/2.2-14-М13-22-82 „За една по-добра- компетентна и ефективна- общинска администрация“, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет


Информация по чл.22б ал.2 т.9 от ЗОП за Реклама Консулт ЕООД.pdf - 20-10-2014 13:21:12
Информация по чл.22б ал.2 т.9 от ЗОП за БК Дизайн ЕООД.pdf - 20-10-2014 13:20:50
Информация по чл.22б ал.2 т.9 от ЗОП за Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД.pdf - 20-10-2014 13:20:29
Информация по чл.22б ал.2 т.9 от ЗОП за Т.И. Иванови ООД.pdf - 20-10-2014 13:20:08
Информация по чл.22б ал.2 т.9 от ЗОП за Търговище ТВ ЕООД.pdf - 20-10-2014 13:19:48
Информация по чл.22б ал.2 т.9 от ЗОП за Диавелли ЕООД.pdf - 20-10-2014 13:19:20
Решение за прекратяване.pdf - 26-09-2014 13:17:08
Решение.pdf - 01-09-2014 21:21:48
Обявление за обществена поръчка.pdf - 01-09-2014 21:22:26
Указания за участие в процедурата.pdf - 01-09-2014 21:23:56
Техническо задание.pdf - 01-09-2014 21:24:22
Изисквания_за_информация_и_публичност_към_бенефициентите_по_ОПАК.pdf - 01-09-2014 21:26:10
Критерий за оценка на офертите.doc - 01-09-2014 21:26:37
Образец № 1 - Оферта.doc - 01-09-2014 21:27:12
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 01-09-2014 21:28:04
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 01-09-2014 21:28:17
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 01-09-2014 21:28:29
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 01-09-2014 21:28:50
Образец № 15- Проект на договор.doc - 01-09-2014 21:31:10
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 01-09-2014 21:30:58
Образец № 13-техническо предложение.doc - 01-09-2014 21:30:45
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 01-09-2014 21:30:34
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 01-09-2014 21:30:24
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 01-09-2014 21:30:16
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 01-09-2014 21:30:07
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 01-09-2014 21:29:55
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 01-09-2014 21:29:32
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 01-09-2014 21:29:10


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®