GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП-4/13.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Провадия и селата Блъсково и Черковна" с три обособени позиции


Обявление за приключване на договор по Трета обособена позиция.pdf - 14-08-2019 16:59:48
Обявление за приключване на договор по Втора обособена позиция.pdf - 14-08-2019 16:59:30
Обявление за приключване на договор по Първа обособена позиция.pdf - 14-08-2019 16:59:07
Обявление за възложена поръчка.pdf - 10-06-2019 16:23:11
Договор №ОП-21 от 09.05.2019година.pdf - 10-06-2019 16:21:57
Договор №ОП-20 от 09.05.2019година.pdf - 10-06-2019 16:20:18
Договор №ОП-19 от 09.05.2019година.pdf - 10-06-2019 16:14:42
Заповед № 857 от 11.04.2019 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 11-04-2019 17:33:23
Доклад с вх.№ ВД-140 от 11.04.2019 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 11-04-2019 17:33:13
Протокол № 3 от 11.04.2019 година от работата на комисията.pdf - 11-04-2019 17:32:53
Протокол № 2 от 05.04.2019 година от работата на комисията.pdf - 11-04-2019 17:32:20
Съобщение за оповестяване и отваряне на ценови оферти с изх.№ РД 9100-537 от 08.04.2019година.pdf - 08-04-2019 16:29:52
Протокол № 1 от 25.03.2019 година от работата на комисията.pdf - 27-03-2019 15:53:12
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 18-02-2019 18:05:17
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 18-02-2019 18:05:06
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 18-02-2019 18:04:56
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 18-02-2019 18:04:44
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 18-02-2019 18:04:32
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 18-02-2019 18:04:21
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 18-02-2019 18:04:14
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 18-02-2019 18:04:01
Образци на документи.pdf - 18-02-2019 18:01:32
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 18-02-2019 18:00:31
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 18-02-2019 17:59:56
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 18-02-2019 17:59:32
КС Трета позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Черковна.xlsx - 18-02-2019 17:58:52
КС Втора позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Блъсково.xlsx - 18-02-2019 17:58:44
КС Първа позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Провадия.xlsx - 18-02-2019 17:58:38
Количествена сметка за обект „Основен ремонт тротоарни настилки в с. Черковна”.pdf - 18-02-2019 17:58:30
Количествена сметка за обект „Основен ремонт тротоарни настилки в с. Блъсково”.pdf - 18-02-2019 17:58:09
Количествена сметка за обект „Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Провадия“.pdf - 18-02-2019 17:57:49
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 18-02-2019 17:57:37
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата по обществената поръчка.pdf - 18-02-2019 17:56:13
Обявление за обществена поръчка.pdf - 18-02-2019 17:49:33
Решение № 346 от 13.02.2019година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 18-02-2019 17:48:25
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 18-02-2019 17:38:21


Назад



Обяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..




Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК




Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®