GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП-5/13.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Основен ремонт тротоарни настилки в селата Бозвелийско, Венчан, Добрина, Петров дол и Тутраканци” с пет обособени позиции


Обявление за възложена процедура.pdf - 11-04-2019 13:48:45
Заповед №684 от 25.03.2019 г. на Зам. Кмета на Община Провадия за прекратяване на процедурата.pdf - 25-03-2019 17:09:58
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 18-02-2019 18:50:01
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 18-02-2019 18:49:52
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 18-02-2019 18:49:42
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 18-02-2019 18:49:33
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 18-02-2019 18:49:20
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 18-02-2019 18:49:09
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 18-02-2019 18:48:59
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 18-02-2019 18:48:50
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 18-02-2019 18:48:43
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 18-02-2019 18:48:29
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 18-02-2019 18:48:22
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 18-02-2019 18:48:13
Образци на документи.pdf - 18-02-2019 18:27:49
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 18-02-2019 18:27:38
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 18-02-2019 18:25:37
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 18-02-2019 18:25:23
КС Пета позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Тутраканци.xlsx - 18-02-2019 18:24:55
КС Четвърта позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Петров дол.xlsx - 18-02-2019 18:24:42
КС Трета позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Добрина.xlsx - 18-02-2019 18:24:30
КС Втора позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Венчан.xlsx - 18-02-2019 18:24:21
КС Първа позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Бозвелийско.xlsx - 18-02-2019 18:24:11
Количествена сметка за обект „Основен ремонт тротоарни настилки в с.Тутраканци”.pdf - 18-02-2019 18:24:02
Количествена сметка за обект „Основен ремонт тротоарни настилки в с.Петров дол”.pdf - 18-02-2019 18:23:53
Количествена сметка за обект „Основен ремонт тротоарни настилки в с.Бозвелийско ”.pdf - 18-02-2019 18:23:44
Количествена сметка за обект „Основен ремонт тротоарни настилки в с. Добрина”.pdf - 18-02-2019 18:23:33
Количествена сметка за обект „Основен ремонт тротоарни настилки в с. Венчан”.pdf - 18-02-2019 18:23:22
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП .pdf - 18-02-2019 18:23:04
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата по обществената поръ.pdf - 18-02-2019 18:19:58
Обявление за обществена поръчка.pdf - 18-02-2019 18:08:39
Решение № 348 от 13.02.2019година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 18-02-2019 18:07:23
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 18-02-2019 18:06:41


НазадОбяви, съобщения

Заповед № 3597/02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Заповед № 3596 от 02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 110/30.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®