GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП-6/13.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Основен ремонт тротоарни настилки в селата Градинарово, Комарево, Неново, Овчага, Снежина и Храброво, община Провадия”с шест обособени позиции


Обявление за възложена процедура.pdf - 11-04-2019 13:52:56
Заповед №685 от 25.03.2019 г. на Зам. Кмета на Община Провадия за прекратяване на процедурата.pdf - 25-03-2019 17:06:16
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 18-02-2019 19:29:30
Приложение №3-6 - Ценово предложение по об. позиция №6.docx - 18-02-2019 19:29:21
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 18-02-2019 19:29:13
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 18-02-2019 19:29:04
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 18-02-2019 19:28:57
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 18-02-2019 19:28:49
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 18-02-2019 19:28:39
Приложение №2-6 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №6.docx - 18-02-2019 19:28:26
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 18-02-2019 19:28:20
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 18-02-2019 19:28:13
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 18-02-2019 19:28:05
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 18-02-2019 19:27:59
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 18-02-2019 19:27:52
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 18-02-2019 19:27:43
Образци на документи.pdf - 18-02-2019 19:23:49
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 18-02-2019 19:23:35
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 18-02-2019 19:22:50
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 18-02-2019 19:19:40
КС Шеста позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Храброво.xlsx - 18-02-2019 19:11:58
КС Пета позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Снежина.xlsx - 18-02-2019 19:11:35
КС Четвърта позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Овчага.xlsx - 18-02-2019 19:11:29
КС Трета позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Неново.xlsx - 18-02-2019 19:11:20
КС Втора позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Комарево.xlsx - 18-02-2019 19:11:13
КС Първа позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Градинарово.xlsx - 18-02-2019 19:11:07
Количествена сметка за обект Основен ремонт тротоарни настилки в с. Храброво.pdf - 18-02-2019 19:10:57
Количествена сметка за обект Основен ремонт тротоарни настилки в с.Снежина.pdf - 18-02-2019 19:10:44
Количествена сметка за обект Основен ремонт тротоарни настилки в с.Овчага.pdf - 18-02-2019 19:10:36
Количествена сметка за обект Основен ремонт тротоарни настилки в с.Неново.pdf - 18-02-2019 19:10:05
Количествена сметка за обект Основен ремонт тротоарни настилки в с.Комарево.pdf - 18-02-2019 19:09:50
Количествена сметка за обект Основен ремонт тротоарни настилки в с. Градинарово.pdf - 18-02-2019 19:09:37
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 18-02-2019 19:07:17
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата по общественат.pdf - 18-02-2019 18:59:52
Обявление за обществена поръчка.pdf - 18-02-2019 18:30:46
Решение № 350 от 13.02.2019година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 18-02-2019 18:30:38
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 18-02-2019 18:30:09


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®