GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП-7/25.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на улици в град Провадия и селата Златина, Венчан, Староселец, Петров дол, Добрина и Манастир”със седем обособени позиции


Обявление за приключване на договор по обществена поръчка - улици в с.Манастир.pdf - 07-10-2019 13:48:13
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка - улици в с.Добрина.pdf - 07-10-2019 13:47:50
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка - улици в с.Петров дол.pdf - 07-10-2019 13:47:09
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка - улици в с.Староселец.pdf - 07-10-2019 13:46:47
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка - улици в с.Венчан.pdf - 07-10-2019 13:46:24
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка - улици в с.Златина.pdf - 07-10-2019 13:46:05
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка - улици в гр.Провадия.pdf - 07-10-2019 13:45:33
Обявление за възложена процедура.pdf - 13-06-2019 16:21:41
Договор № ОП-37 от 22.05.2019година.pdf - 13-06-2019 16:14:06
Договор № ОП-36 от 22.05.2019година.pdf - 13-06-2019 16:05:54
Договор № ОП-35 от 22.05.2019година.pdf - 13-06-2019 16:01:15
Договор № ОП-34 от 22.05.2019година.pdf - 13-06-2019 15:56:40
Договор № ОП-33 от 22.05.2019година.pdf - 13-06-2019 15:51:46
Договор № ОП-32 от 22.05.2019година.pdf - 13-06-2019 15:45:43
Договор № ОП-31 от 22.05.2019година.pdf - 13-06-2019 15:40:50
Заповед №969 от 23.04.2019 г. на Зам. Кмета на Община Провадия за избор на изпълнител.pdf - 23-04-2019 17:35:18
Доклад от работа на комисията с вх. №ВД-165 от 23.04.2019 година.pdf - 23-04-2019 17:34:58
Протокол №3 от 19.04.2019 г. от работата на комисията.pdf - 23-04-2019 17:34:32
Протокол №2 от 15.04.2019 г. от работата на комисията.pdf - 23-04-2019 17:33:14
Съобщение с изх. № РД 9100-565 от 15.04.2019 година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците в процедурата.pdf - 15-04-2019 16:26:54
Протокол №1 от 03.04.2019 г. от работата на комисията.pdf - 03-04-2019 17:20:47
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 28-02-2019 12:26:13
Приложение №3-7 - Ценово предложение по об. позиция №7.docx - 28-02-2019 12:26:04
Приложение №3-6 - Ценово предложение по об. позиция №6.docx - 28-02-2019 12:25:55
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 28-02-2019 12:25:44
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 28-02-2019 12:25:36
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 28-02-2019 12:25:27
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 28-02-2019 12:25:15
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 28-02-2019 12:25:07
Приложение №2-7 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №7.docx - 28-02-2019 12:24:54
Приложение №2-6 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №6.docx - 28-02-2019 12:24:44
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 28-02-2019 12:24:36
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 28-02-2019 12:24:28
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 28-02-2019 12:24:20
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 28-02-2019 12:24:12
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 28-02-2019 12:23:58
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 28-02-2019 12:23:49
Образци на документи.pdf - 28-02-2019 11:04:42
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 28-02-2019 11:04:31
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 28-02-2019 11:04:22
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 28-02-2019 11:04:12
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Манастир.pdf - 28-02-2019 11:04:01
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Добрина.pdf - 28-02-2019 11:03:42
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Петров дол.pdf - 28-02-2019 11:03:25
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Староселец.pdf - 28-02-2019 11:03:10
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Венчан.pdf - 28-02-2019 11:01:56
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Златина.pdf - 28-02-2019 11:01:40
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в град Провадия.pdf - 28-02-2019 11:01:06
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 28-02-2019 11:00:55
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата.pdf - 28-02-2019 11:00:45
Обявление за обществена поръчка.pdf - 28-02-2019 11:00:29
Решение № 441 от 25.02.2019година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 28-02-2019 11:00:19
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 28-02-2019 11:00:11


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®