GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП-8/25.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на улици в селата Житница, Бозвелийско, Бързица, Храброво, Китен, Блъсково, Тутраканци, Комарево и Чайка, община Провадия ”с девет обособени позиции


Обявление за възложена процедура.pdf - 25-04-2019 11:45:24
Заповед № 781 от 03.04.2019година за прекратяване на процедура.pdf - 03-04-2019 17:21:32
Pазяснение към участниците в процедурата с изх. №РД 91 00-413 от 11.03.2019 г.pdf - 11-03-2019 17:10:31
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 28-02-2019 12:31:10
Приложение №3-9 - Ценово предложение по об. позиция №9.docx - 28-02-2019 12:31:00
Приложение №3-8 - Ценово предложение по об. позиция №8.docx - 28-02-2019 12:30:50
Приложение №3-7 - Ценово предложение по об. позиция №7.docx - 28-02-2019 12:30:40
Приложение №3-6 - Ценово предложение по об. позиция №6.docx - 28-02-2019 12:30:29
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 28-02-2019 12:30:20
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 28-02-2019 12:30:12
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 28-02-2019 12:30:03
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 28-02-2019 12:29:54
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 28-02-2019 12:29:00
Приложение №2-9 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №9.docx - 28-02-2019 12:28:51
Приложение №2-8 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №8.docx - 28-02-2019 12:28:43
Приложение №2-7 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №7.docx - 28-02-2019 12:28:33
Приложение №2-6 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №6.docx - 28-02-2019 12:28:25
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 28-02-2019 12:28:17
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 28-02-2019 12:28:06
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 28-02-2019 12:27:56
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 28-02-2019 12:27:46
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 28-02-2019 12:27:39
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 28-02-2019 12:27:27
Образци на документи.pdf - 28-02-2019 11:09:24
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 28-02-2019 11:09:16
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 28-02-2019 11:09:08
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 28-02-2019 11:09:02
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Чайка.pdf - 28-02-2019 11:08:47
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Комарево.pdf - 28-02-2019 11:08:34
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Тутраканци.pdf - 28-02-2019 11:08:16
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Блъсково.pdf - 28-02-2019 11:08:07
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Китен.pdf - 28-02-2019 11:07:57
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Храброво.pdf - 28-02-2019 11:07:14
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Бързица.pdf - 28-02-2019 11:07:01
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Бозвелийско.pdf - 28-02-2019 11:06:47
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Житница.pdf - 28-02-2019 11:06:34
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 28-02-2019 11:05:57
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част.pdf - 28-02-2019 11:05:47
Обявление за обществена поръчка.pdf - 28-02-2019 11:05:35
Решение № 443 от 25.02.2019година на Кмета на Община Провадия за открива.pdf - 28-02-2019 11:05:26
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 28-02-2019 11:05:20


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®