GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП-30-2014/04.09.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения на общинска администрация Провадия“, по проект BG051PO002/13/2.2-14-М13-22-82 „За една по-добра-компетентна и ефективна-общинска администрация“, финансиран по ОП“Административе


Информация по чл.22б, ал.2, т.16 на Теза ЕООД.PDF - 17-07-2015 16:57:06
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.06.2015г.pdf - 19-06-2015 15:27:07
Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП.pdf - 16-06-2015 15:45:26
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.05.2015г.pdf - 20-05-2015 17:16:44
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 20.04.2015 т.pdf - 20-04-2015 16:02:06
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 19032015 г.pdf - 19-03-2015 15:59:10
Информация по чл.22Б, ал.2, т.9 от ЗОП за Теза ЕООД.pdf.pdf - 09-02-2015 16:19:33
Информация по чл.22Б, ал.2, т.9 от ЗОП за БИК-Българска Издателска компания АД.pdf.pdf - 09-02-2015 16:19:29
Договоро №126 от 22.12.2014 година.pdf - 13-01-2015 10:34:18
Инф. по чл.22Б, ал.2, т.9 от ЗОП за Теза ЕООД.pdf.pdf - 09-01-2015 14:59:19
Инф. по чл.22Б, ал.2, т.9 от ЗОП за Т.И.Иванови ООД.pdf.pdf - 09-01-2015 14:58:59
Инф. по чл.22Б, ал.2, т.9 от ЗОП за Стик ЕООД.pdf.pdf - 09-01-2015 14:58:48
Инф. по чл.22Б, ал.2, т.9 от ЗОП за Ню Айдиас консулт ООД.pdf.pdf - 09-01-2015 14:58:31
Инф. по чл.22Б, ал.2, т.9 от ЗОП за ИЮ Консулт ООД.pdf.pdf - 09-01-2015 14:58:14
Инф. по чл.22Б, ал.2, т.9 от ЗОП за ЕТ Персонал консулт - Ганчо Попов.pdf.pdf - 09-01-2015 14:58:04
Инф. по чл.22Б, ал.2, т.9 от ЗОП за БИК - Българска издателска компания АД.pdf.pdf - 09-01-2015 14:57:53
Инф. по чл.22Б, ал.2, т.9 от ЗОП за Бенч Марк Груп АД.pdf.pdf - 09-01-2015 14:57:44
Инф. по чл.22Б, ал.2, т.9 от ЗОП за Адванст бизнес консултинг ООД.pdf.pdf - 09-01-2015 14:57:25
Заповед №2813 от 21.11.2014 г. за класиране и избор на изпълнител.pdf - 21-11-2014 14:01:26
Протокол №3 от 12.11.2014 г. за комисията.pdf - 21-11-2014 14:01:08
Protokol №2 от 05.11.2014 г. на комисията .pdf - 21-11-2014 14:00:48
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 07-11-2014 15:24:25
Протокол № 1 от 03.10.2014г. от работата на комисията.pdf - 15-10-2014 13:33:54
Разяснения от 24.09.2014.pdf - 24-09-2014 14:50:29
разяснение от 16.09.2014.pdf - 16-09-2014 13:03:44
решение за промяна от 16.09.2014 .pdf - 16-09-2014 13:00:31
Решение.pdf - 04-09-2014 17:25:10
Обявление.pdf - 04-09-2014 17:25:43
Техническо задание за обучение.pdf - 04-09-2014 17:26:10
Указания за участие.pdf - 04-09-2014 17:26:56
Изисквания_за_информация_и_публичност_към_бенефициентите_по_ОПАК.pdf - 04-09-2014 17:27:24
Критерий за оценка на офертите.doc - 04-09-2014 17:37:43
Образец № 1 - Оферта- обучение.doc - 04-09-2014 17:38:01
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата-обучение.doc - 04-09-2014 17:38:15
Образец № 3- Представяне на участника-обучение.doc - 04-09-2014 17:38:51
Образец № 4 - Д. 47.9-обучение.doc - 04-09-2014 17:39:05
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор-обучение.doc - 04-09-2014 17:39:18
Образец № 15- Проект на договор-обучение.doc - 04-09-2014 17:37:45
Образец № 14 - Ценово предложение обучение.doc - 04-09-2014 17:41:57
Образец № 13-техническо предложение- обучение.doc - 04-09-2014 17:41:43
Образец № 12 - Д. 33.4-обучение.doc - 04-09-2014 17:41:26
Образец № 11- Банкова гаранция договор-обучение.doc - 04-09-2014 17:41:11
Образец № 10 - Банкова гаранция участие- обучение.doc - 04-09-2014 17:40:54
Образец № 9 - Списък услуги-обучения.doc - 04-09-2014 17:40:38
Образец № 8- Д. подизпълнител-обучение.doc - 04-09-2014 17:40:24
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител-обучение.doc - 04-09-2014 17:40:11
Образец № 6 - Д. 55.7-обучение.doc - 04-09-2014 17:39:59


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®