GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019-ОП-11/28.02.2019г.Публично състезание по ЗОП с предмет: "Периодична доставка на строителни материали и инструменти и електроматериали” с четири обособени позиции


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - обособена позиция №4.pdf - 04-09-2020 13:37:03
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - обособена позиция №2.pdf - 04-09-2020 13:36:08
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - обособена позиция №3.pdf - 17-08-2020 17:09:06
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - обособена позиция №1.pdf - 17-08-2020 17:08:35
Обявление за възложена поръчка.pdf - 15-08-2019 17:45:05
Договор № ОП-72 от 07.08.2019година.pdf - 15-08-2019 17:35:59
Договор № ОП-71 от 07.08.2019година.pdf - 15-08-2019 17:28:19
Договор № ОП-64 от 16.07.2019година.PDF - 15-08-2019 17:24:59
Договор № ОП-63 от 16.07.2019година.PDF - 15-08-2019 17:23:18
Заповед № 1840 от 16.07.2019година на Зам.кмета на Община Провадия относно изменение на решение за класиране на участниците.pdf - 16-07-2019 17:48:05
Заповед № 1531 от 21.06.2019година на Зам.кмета на Община Провадия относно класиране на участниците.pdf - 21-06-2019 19:05:01
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП от 21.06.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 21-06-2019 19:04:36
Протокол № 4 от 18.06.2019година от работата на комисията.pdf - 21-06-2019 19:03:58
Протокол № 3 от 06.06.2019година от работата на комисията.pdf - 21-06-2019 19:01:42
Протокол № 2 от 13.05.2019година от работата на комисията.pdf - 21-06-2019 18:55:23
Съобщение с изх № РД 9100-816 от 03.06.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 03-06-2019 10:24:26
Протокол №1 от 26.03.2019г. от работата на комисията.pdf - 23-04-2019 17:24:34
Приложение № 4 - Опис на документите.docx - 01-03-2019 16:22:01
Приложение №3-4 - Ценова оферта за изпълнение на поръчката по об. поз. №4.docx - 01-03-2019 16:21:53
Приложение №3-3 - Ценова оферта за изпълнение на поръчката по об. поз. №3.docx - 01-03-2019 16:21:45
Приложение №3-2 - Ценова оферта за изпълнение на поръчката по об. поз. №2.docx - 01-03-2019 16:21:36
Приложение №3-1 - Ценова оферта за изпълнение на поръчката по об. поз. №1.docx - 01-03-2019 16:21:29
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. поз. №4.docx - 01-03-2019 16:21:22
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. поз. №3.docx - 01-03-2019 16:21:16
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. поз. №2.docx - 01-03-2019 16:21:09
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. поз. №1.docx - 01-03-2019 16:21:03
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 01-03-2019 16:20:57
Образци на документи.pdf - 01-03-2019 16:18:42
Проект на договор по об. позиция №4.pdf - 01-03-2019 16:18:30
Проект на договор по об. позиция №3.pdf - 01-03-2019 16:18:21
Проект на договор по об. позиция №2.pdf - 01-03-2019 16:18:12
Проект на договор по об. позиция №1.pdf - 01-03-2019 16:18:02
Методика за оценка на офертите.pdf - 01-03-2019 16:17:30
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка.pdf - 01-03-2019 16:16:49
Условия за участие и указания за подготовка на образците в офертата.pdf - 01-03-2019 16:15:39
Обявление за обществена поръчка.pdf - 01-03-2019 16:13:12
Решение №477 от 28.02.2019 г. зя откриване на процедурата.pdf - 01-03-2019 16:12:58
Документация за възлагане на поръчка - челен лист.pdf - 01-03-2019 16:12:30


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®