GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019-ОП-13/05.04.2019г. Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет:"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Провадия" с четири обособени позиции: Първа обособена позиция: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация-Провадия", Вт


Договор ОП-25 от 13.05.2019година.pdf - 07-06-2019 16:30:47
Договор ОП-24 от 09.05.2019година.pdf - 07-06-2019 16:29:35
Договор ОП-23 от 09.05.2019година.pdf - 07-06-2019 16:28:21
Договор ОП-22 от 09.05.2019година.pdf - 07-06-2019 16:27:12
Протокол № 2 от 30.04.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 30-04-2019 18:26:53
Протокол № 1 от 17.04.2019година от работата на комисията.pdf - 30-04-2019 18:25:48
Образци на документи.docx - 05-04-2019 15:45:04
Проект на договор за доставка по обособена позиция № 4.pdf - 05-04-2019 15:43:13
Проект на договор за доставка по обособена позиция № 3.pdf - 05-04-2019 15:42:47
Проект на договор за доставка по обособена позиция № 2.pdf - 05-04-2019 15:42:16
Проект на договор за доставка по обособена позиция № 1.pdf - 05-04-2019 15:41:37
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява.pdf - 05-04-2019 15:36:40
Информация за публикувана обява в АОП.pdf - 05-04-2019 15:35:07
Обява за обществена поръчка по чл. 20 ал.3 от ЗОП.pdf - 05-04-2019 15:34:42


НазадОбяви, съобщения

Заповед № 3597/02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Заповед № 3596 от 02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 110/30.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®