GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019-ОП-15/02.05.2019 г. Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Основен ремонт тротоарни настилки в селата Градинарово, Комарево, Неново, Овчага, Снежина и Храброво“ с шест обособени позиции


Обявление за приключване на договор по Шеста обособена позиция.pdf - 15-08-2019 13:21:01
Обявление за приключване на договор по Пета обособена позиция.pdf - 15-08-2019 13:20:43
Обявление за приключване на договор по Четвърта обособена позиция.pdf - 15-08-2019 13:20:26
Обявление за приключване на договор по Трета обособена позиция.pdf - 15-08-2019 13:20:04
Обявление за приключване на договор по Втора обособена позиция.pdf - 15-08-2019 13:19:43
Обявление за приключване на договор по Първа обособена позиция.pdf - 15-08-2019 13:19:23
Обявление за възложена процедура.PDF - 08-07-2019 16:35:06
Договор № ОП-52 от 13.06.2019година.pdf - 08-07-2019 16:32:41
Договор № ОП-51 от 13.06.2019година.pdf - 08-07-2019 16:28:40
Договор № ОП-50 от 13.06.2019година.pdf - 08-07-2019 16:24:40
Договор № ОП-49 от 13.06.2019година.pdf - 08-07-2019 16:20:29
Договор № ОП-48 от 13.06.2019година.pdf - 08-07-2019 16:16:04
Договор № ОП-47 от 13.06.2019година.pdf - 08-07-2019 16:11:47
Заповед № 1175 от 17.05.2019година на Зам.кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 17-05-2019 18:40:15
Доклад за резултатите от работата на комисията.pdf - 17-05-2019 18:39:38
Протокол № 6 от 14.05.2019година от работата на комисията.pdf - 17-05-2019 18:38:17
Протокол № 5 от 14.05.2019година от работата на комисията.pdf - 17-05-2019 18:36:24
Протокол № 4 от 14.05.2019година от работата на комисията.pdf - 17-05-2019 18:34:24
Протокол № 3 от 14.05.2019година от работата на комисията.pdf - 17-05-2019 18:32:22
Протокол № 2 от 14.05.2019година от работата на комисията.pdf - 17-05-2019 18:30:38
Протокол № 1 от 14.05.2019година от работата на комисията.pdf - 17-05-2019 18:29:09
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 02-05-2019 17:47:07
Приложение №3-6 - Ценово предложение по об. позиция №6.docx - 02-05-2019 17:46:59
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 02-05-2019 17:46:52
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 02-05-2019 17:46:46
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 02-05-2019 17:46:40
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 02-05-2019 17:46:33
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 02-05-2019 17:46:25
Приложение №2-6 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №6.docx - 02-05-2019 17:46:18
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 02-05-2019 17:46:11
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 02-05-2019 17:46:04
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 02-05-2019 17:45:57
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 02-05-2019 17:45:51
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 02-05-2019 17:45:44
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 02-05-2019 17:45:38
Проект договор за СМР.pdf - 02-05-2019 17:45:30
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 02-05-2019 17:10:26
КС Шеста позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Храброво.pdf - 02-05-2019 17:09:41
КС Пета позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Снежина.pdf - 02-05-2019 17:09:31
КС Четвърта позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Овчага.pdf - 02-05-2019 17:09:18
КС Трета позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Неново.pdf - 02-05-2019 17:09:07
КС Втора позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Комарево.pdf - 02-05-2019 17:08:45
КС Първа позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Градинарово.pdf - 02-05-2019 17:08:30
Техническа спецификация.pdf - 02-05-2019 17:08:18
Покана за представяне на оферта.pdf - 02-05-2019 17:06:48
Решение № 1033 от 02.05.2019 година на Зам.кмета на Община Провадия за провеждане на договоряне без предварително обявлениe.pdf - 02-05-2019 17:04:46


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®