GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019-ОП-16/03.05.2019 г. Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Основен ремонт тротоарни настилки в селата Бозвелийско, Венчан, Добрина, Петров дол и Тутраканци, община Провадия” с пет обособени позиции


Обявление за приключване на договор по Пета обособена позиция.pdf - 22-08-2019 16:15:09
Обявление за приключване на договор по Четвърта обособена позиция.pdf - 22-08-2019 16:14:52
Обявление за приключване на договор по Трета обособена позиция.pdf - 22-08-2019 16:14:31
Обявление за приключване на договор по Втора обособена позиция.pdf - 22-08-2019 16:14:13
Обявление за приключване на договор по Първа обособена позиция.pdf - 22-08-2019 16:13:52
Обявление за възложена пoръчка.PDF - 08-07-2019 17:52:39
Договор № ОП-46 от 13.06.2019година.pdf - 08-07-2019 17:49:04
Договор № ОП-45 от 13.06.2019година.pdf - 08-07-2019 17:45:51
Договор № ОП-44 от 13.06.2019година.pdf - 08-07-2019 17:31:47
Договор № ОП-43 от 13.06.2019година.pdf - 08-07-2019 17:27:54
Договор № ОП-42 от 13.06.2019година.pdf - 08-07-2019 17:23:54
Заповед № 1174 от 17.05.2019година на Зам.кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 17-05-2019 18:23:32
Доклад за резултатите от работата на комисията.pdf - 17-05-2019 18:22:49
Протокол № 5 от 15.05.2019година от работата на комисията.pdf - 17-05-2019 18:21:34
Протокол № 4 от 15.05.2019година от работата на комисията.pdf - 17-05-2019 18:19:38
Протокол № 3 от 15.05.2019година от работата на комисията.pdf - 17-05-2019 18:17:39
Протокол № 2 от 15.05.2019година от работата на комисията.pdf - 17-05-2019 18:15:52
Протокол № 1 от 15.05.2019година от работата на комисията.pdf - 17-05-2019 18:14:00
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 03-05-2019 15:49:39
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 03-05-2019 15:49:30
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 03-05-2019 15:49:20
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 03-05-2019 15:49:07
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 03-05-2019 15:48:55
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 03-05-2019 15:48:46
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 03-05-2019 15:48:36
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 03-05-2019 15:48:17
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 03-05-2019 15:48:06
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 03-05-2019 15:47:56
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 03-05-2019 15:47:44
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 03-05-2019 15:47:36
Проект договор за СМР.pdf - 03-05-2019 15:47:26
КС Пета позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с.Тутраканци.pdf - 03-05-2019 15:44:08
КС Четвърта позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Петров дол.pdf - 03-05-2019 15:43:57
КС Трета позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Добрина.pdf - 03-05-2019 15:43:45
КС Втора позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Венчан.pdf - 03-05-2019 15:43:34
КС Първа позиция - Основен ремонт тротоарни настилки в с. Бозвелийско.pdf - 03-05-2019 15:43:24
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 03-05-2019 15:43:13
Техническа спецификация.pdf - 03-05-2019 15:42:57
Покана за представяне на оферта.pdf - 03-05-2019 15:40:49
Решение № 1045 от 03.05.2019 година на Зам.кмета на Община Провадия за провеждане на договоряне без предварително обявлениe.pdf - 03-05-2019 15:38:41


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®