GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ПК-2019-1/02.07.2019 г. - Пазарни консултации с предмет: "Определяне на стойността на разход за изработване на народни носии"


Решение № 10 от 22.07.2019година от разглеждане и оценяване на получените оферти .pdf - 23-07-2019 16:02:22
Оферта на Дели 99 ЕООД.pdf - 23-07-2019 15:57:38
Оферта на Лидия-2007 ЕООД.pdf - 23-07-2019 15:53:59
Оферта на НС-Стил ЕООД.pdf - 23-07-2019 15:50:54
Образец на оферта.docx - 02-07-2019 15:39:33
Техническа спецификация.docx - 02-07-2019 15:37:25
Покана за пазарни консултации.pdf - 02-07-2019 15:36:49


НазадОбяви, съобщения

Уведомление : На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам: собствениците на имоти : УПИ III-116, кв. 26 по плана на с. Староселец за одобрен ПУП
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам: Собствениците...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 19/14.02.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл....
повече..

Съобщение във връзка с провеждане на Пролетния панаир на гр. Провадия
Повече тук
повече..

Публичен търг на 17.03.2020г.
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ О Б Я В Я В А На 17.03.2020г. от 10,00 часа публичен търг...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®