GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП - 25/22.08.2019 г. - Публично състезание по ЗОП с предмет: "Подготовка на общински пътища за експлоатация при зимни условия” с десет обособени позиции"


Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-116 от 07.10.2019г..pdf - 23-12-2019 17:13:49
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-115 от 07.10.2019г..pdf - 23-12-2019 17:13:23
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-114 от 07.10.2019г..pdf - 23-12-2019 17:12:53
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-113 от 07.10.2019г..pdf - 23-12-2019 17:12:17
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-112 от 07.10.2019г..pdf - 23-12-2019 17:11:42
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-111 от 07.10.2019г..pdf - 23-12-2019 17:11:13
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-110 от 07.10.2019г..pdf - 23-12-2019 17:10:37
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-109 от 07.10.2019г..pdf - 23-12-2019 17:10:03
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-108 от 07.10.2019г..pdf - 23-12-2019 17:09:29
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-107 от 07.10.2019г..pdf - 23-12-2019 17:08:48
Обявление за възложена поръчка.pdf - 01-11-2019 16:17:15
Договор вх.№ ОП-116 от 07.10.2019година.pdf - 01-11-2019 16:12:39
Договор вх.№ ОП-115 от 07.10.2019година.pdf - 01-11-2019 16:11:31
Договор вх.№ ОП-114 от 07.10.2019година.pdf - 01-11-2019 16:10:43
Договор вх.№ ОП-113 от 07.10.2019година.pdf - 01-11-2019 16:09:48
Договор вх.№ ОП-112 от 07.10.2019година.pdf - 01-11-2019 16:08:55
Договор вх.№ ОП-111 от 07.10.2019година.pdf - 01-11-2019 16:07:14
Договор вх.№ ОП-110 от 07.10.2019година.pdf - 01-11-2019 16:06:30
Договор вх.№ ОП-109 от 07.10.2019година.pdf - 01-11-2019 16:04:35
Договор вх.№ ОП-108 от 07.10.2019година.pdf - 01-11-2019 16:02:53
Договор вх.№ ОП-107 от 07.10.2019година.pdf - 01-11-2019 16:00:07
Заповед № 2747 от 19.09.2019година на Зам.кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 19-09-2019 17:21:37
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с вх.№ ВД-515 от 19.09.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 19-09-2019 17:20:45
Протокол № 3 от 19.09.2019година от работата на комисията.pdf - 19-09-2019 17:19:47
Протокол № 2 от 13.09.2019година от работата на комисията.pdf - 19-09-2019 17:18:24
Съобщение с изх № РД 9100-1270 от 13.09.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 13-09-2019 17:16:34
Протокол № 1 от 13.09.2019година от работата на комисията.pdf - 13-09-2019 17:00:21
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 22-08-2019 17:47:24
Приложение №3-10 - Ценово предложение по об. позиция №10.docx - 22-08-2019 17:47:10
Приложение №3-9 - Ценово предложение по об. позиция №9.docx - 22-08-2019 17:47:02
Приложение №3-8 - Ценово предложение по об. позиция №8.docx - 22-08-2019 17:46:52
Приложение №3-7 - Ценово предложение по об. позиция №7.docx - 22-08-2019 17:46:42
Приложение №3-6 - Ценово предложение по об. позиция №6.docx - 22-08-2019 17:46:34
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 22-08-2019 17:46:25
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 22-08-2019 17:46:15
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 22-08-2019 17:46:06
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 22-08-2019 17:45:57
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 22-08-2019 17:45:48
Приложение №2-10 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №10.docx - 22-08-2019 17:45:29
Приложение №2-9 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №9.docx - 22-08-2019 17:45:20
Приложение №2-8 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №8.docx - 22-08-2019 17:45:11
Приложение №2-7 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №7.docx - 22-08-2019 17:45:02
Приложение №2-6 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №6.docx - 22-08-2019 17:44:55
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 22-08-2019 17:44:46
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 22-08-2019 17:44:36
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 22-08-2019 17:44:28
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 22-08-2019 17:44:18
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 22-08-2019 17:44:09
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 22-08-2019 17:43:58
Образци на документи.doc - 22-08-2019 17:43:45
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по обособени позиции №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.pdf - 22-08-2019 17:43:10
Методика за определяне на комплексна оценка в публично състезание.pdf - 22-08-2019 17:39:54
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 22-08-2019 17:39:26
Количествена сметка за обект Подготовка на път VAR3218 III-731, Блъсково – Китен – граница общ. (Провадия – Дългопол) – ДългополIII-208 за експлоатация при зимни условия”.pdf - 22-08-2019 17:37:17
Количествена сметка за обект Подготовка на път VAR2220 III-731, Храброво – Комарево III-208 за експлоатация при зимни условия”.pdf - 22-08-2019 17:36:46
Количествена сметка за обект Подготовка на път VAR2219 III-731, Блъсково – Храброво - Овчага – Черковна III-2082 за експлоатация при зимни условия”.pdf - 22-08-2019 17:36:18
Количествена сметка за обект Подготовка на път VAR2217 III-731, Черноок – Градинаово - Славейково за експлоатация при зимни условия”.pdf - 22-08-2019 17:35:45
Количествена сметка за обект Подготовка на път VAR2216 III-208, Провадия – п.к. Храброво Тутраканци – Бозвелийско III-904 за експлоатация при зимни условия”.pdf - 22-08-2019 17:35:03
Количествена сметка за обект Подготовка на път VAR2212 III-208, Ветрино-Провадия Златина – граница общ. (Провадия – Ветрино) – Млада гвардия - VAR1100 и път VAR3214VAR2212, Златина – Млада гвардия - Венчан.pdf - 22-08-2019 17:34:23
Количествена сметка за обект Подготовка на път VAR2195 Рояк-III-208, Провадия – Дългопол - граница общ. (Дългопол – Провадия) - Чайка за експлоатация при зимни условия”.pdf - 22-08-2019 17:33:37
Количествена сметка за обект Подготовка на път VAR1215III-208, Провадия – Добрина – Манастир – граница общ. (Провадия – Девня) – Девня I-2 и път VAR2221 III-9004 Житница – МанастирVAR 1215.pdf - 22-08-2019 17:32:18
Количествена сметка за Подготовка на път VAR1211III-208, Ветрино – Провадия - Петров дол – граница общ. (Провадия – Ветрино) – Габърница – Неофит Рилски и път VAR3213VAR1211, Петров дол. Габърница - Старос.pdf - 22-08-2019 17:30:14
Количествена сметка за обект - Подготовка на път VAR1210III-731, Черноок – Блъсково - Градинарово – Снежина – граница общ. (Провадия – Каспичан) – Марково III-2082 за експлоатация при зимни условия”.pdf - 22-08-2019 17:29:14
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 22-08-2019 17:27:30
Условия за участие и указания за подготовка на образците, част от офертата.pdf - 22-08-2019 17:27:12
Обявление за обществена поръчка .pdf - 22-08-2019 17:26:55
Решение №2425 от 22.08.2019 година на Зам.кмета на Община Провадия за откриване на обществена поръчка.pdf - 22-08-2019 17:26:09
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист.pdf - 22-08-2019 17:25:52


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®