GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП - 27/27.08.2019 г. - Публично състезание по ЗОП с предмет: "Подготовителни работи по общински пътища за експлоатация при зимни условия” с пет обособени позиции


Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-124 от 15.10.2019г..pdf - 09-01-2020 17:25:53
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-123 от 15.10.2019г..pdf - 09-01-2020 17:25:00
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-122 от 15.10.2019г..pdf - 09-01-2020 17:24:19
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-121 от 15.10.2019г..pdf - 09-01-2020 17:23:40
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по договор № ОП-120 от 15.10.2019г..pdf - 09-01-2020 17:22:08
Обявление за възложена поръчка.pdf - 12-11-2019 18:09:52
Договор вх.№ ОП-124 от 15.10.2019година.pdf - 12-11-2019 18:06:24
Договор вх.№ ОП-123 от 15.10.2019година.pdf - 12-11-2019 18:02:22
Договор вх.№ ОП-122 от 15.10.2019година.pdf - 12-11-2019 17:58:19
Договор вх.№ ОП-121 от 15.10.2019година.pdf - 12-11-2019 17:53:29
Договор вх.№ ОП-120 от 15.10.2019година.pdf - 12-11-2019 17:49:49
Заповед № 2789 от 24.09.2019година на Зам.кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 24-09-2019 17:28:17
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с вх.№ ВД-535 от 24.09.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 24-09-2019 17:22:56
Протокол № 2 от 24.09.2019година от работата на комисията.pdf - 24-09-2019 17:17:20
Съобщение с изх № РД 9100- 1296 от 18.09.2019 година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 18-09-2019 17:25:36
Протокол № 1 от 18.09.2019 година от работата на комисията.pdf - 18-09-2019 17:18:37
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 27-08-2019 18:12:47
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 27-08-2019 18:12:34
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 27-08-2019 18:12:22
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 27-08-2019 18:12:14
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 27-08-2019 18:12:06
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 27-08-2019 18:11:59
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 27-08-2019 18:11:51
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 27-08-2019 18:11:42
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 27-08-2019 18:11:35
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 27-08-2019 18:11:28
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 27-08-2019 18:11:20
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 27-08-2019 18:11:12
Образци на документи.pdf - 27-08-2019 18:10:57
Проект договор за изпълнение на СМР.pdf - 27-08-2019 18:10:44
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.pdf - 27-08-2019 18:09:55
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 27-08-2019 18:09:37
Количествена сметка по Пета обособена позиция.pdf - 27-08-2019 18:09:09
Количествена сметка по Четвърта обособена позиция.pdf - 27-08-2019 18:08:58
Количествена сметка по Трета обособена позиция.pdf - 27-08-2019 18:08:48
Количествена сметка по Втора обособена позиция.pdf - 27-08-2019 18:08:38
Количествена сметка по Първа обособена позиция.pdf - 27-08-2019 18:08:28
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка.pdf - 27-08-2019 18:08:00
Условия за участия и указания за подготовка на образците, част от офертата.pdf - 27-08-2019 18:07:43
Обявление за обществена поръчка.pdf - 27-08-2019 18:07:22
Решение №2471 от 27.08.2019 г. на Зам. Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата.pdf - 27-08-2019 18:07:05
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист.pdf - 27-08-2019 18:06:53


НазадОбяви, съобщения

Обява за търг на 16.12.2020 година
Община Провадия обявява На 16.12.2020 г. от 10.00 часа повторен публичен...
повече..

Обявяване на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС на 09.12.2020г.
О Б Я В А Община Провадия – обявява 1. публичен търг с явно наддаване...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 105/18.11.2020г.
​ У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление до всички собственици на търговски и туристически обекти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®