GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП - 28/30.08.2019 г. - Публично състезание по ЗОП с предмет: "Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по улици в град Провадия ” с четири обособени позиции


Обявление за възложена поръчка.pdf - 27-02-2020 17:25:48
Договор вх.№ ОП-13 от 27.01.2020година.pdf - 27-02-2020 17:24:11
Договор вх.№ ОП-12 от 27.01.2020година.pdf - 27-02-2020 17:19:15
Договор вх.№ ОП-11 от 27.01.2020година.pdf - 27-02-2020 17:14:19
Обявление за възложена поръчка.pdf - 17-01-2020 17:00:53
Заповед № 4102 от 30.12.2019 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 30-12-2019 15:38:21
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с вх. № ВД-854 от 30.12.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 30-12-2019 15:35:47
Протокол № 3 от 06.11.2019 година от работата на комисията.pdf - 30-12-2019 15:35:02
Протокол № 2 от 14.10.2019 година от работата на комисията.pdf - 30-12-2019 15:33:53
Съобщение с изх.№ РД9100 - 1514 от 01.11.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 01-11-2019 15:58:54
Протокол № 1 от 24.09.2019г от работата на комисията.pdf - 02-10-2019 17:10:25
Приложение №4 - Опис на документите съдържащи се в офертата .doc - 30-08-2019 17:37:50
Приложение №3-4 - Ценово предложение по Четвърта обособена позиция .doc - 30-08-2019 17:37:38
Приложение №3-3 - Ценово предложение по Трета обособена позиция .doc - 30-08-2019 17:37:29
Приложение №3-2 - Ценово предложение по Втора обособена позиция .doc - 30-08-2019 17:37:20
Приложение №3-1 - Ценово предложение по Първа обособена позиция .doc - 30-08-2019 17:23:19
Приложение №2-4- Предложение за изпълнение на поръчката по Четвърта обособена позиция .doc - 30-08-2019 17:23:05
Приложение №2-3- Предложение за изпълнение на поръчката по Трета обособена позиция .doc - 30-08-2019 17:22:54
Приложение №2-2- Предложение за изпълнение на поръчката по Втора обособена позиция .doc - 30-08-2019 17:22:43
Приложение №2-1- Предложение за изпълнение на поръчката по Първа обособена позиция .doc - 30-08-2019 17:22:32
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 30-08-2019 17:22:02
Образци на документи.doc - 30-08-2019 17:21:52
Проект договор за изпълнение на обществената поръчка.pdf - 30-08-2019 17:21:46
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.pdf - 30-08-2019 17:21:40
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 30-08-2019 17:21:33
Количествена сметка по Четвърта обособена позиция - Битова канализация и по ул. „Ивайло”, ул. „Комунига” ул. „Пролет” и ул. „Перуника” и реконструкциуя на водопроводна мрежа по ул. „Комунига”, гр. Провад .pdf - 30-08-2019 17:21:24
Количествена сметка по Трета обособена позиция - Битова канализация по ул. „Петър Моллов”, гр. Провадия .pdf - 30-08-2019 17:20:58
Количествена сметка по Втора обособена позиция - Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Генерал Манзей”, гр. Провадия .pdf - 30-08-2019 17:20:36
Количествена сметка по Първа обособена позиция - Битова канализация по ул. „Христо Смирненски”, гр. Провадия .pdf - 30-08-2019 17:20:26
Работен проект за обект Битова канализация и реконструкция на водопроводна ул.Ивайло, ул.Комунига, ул.Пролет и ул.Перуника.rar - 30-08-2019 17:20:07
Работен проект за обект Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Петър Моллов.rar - 30-08-2019 17:19:51
Работен проект за обект Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по ул.Генерал Манзей.rar - 30-08-2019 17:19:34
Работен проект за обект Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по ул.Христо Смирненски.rar - 30-08-2019 17:19:18
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка.pdf - 30-08-2019 17:19:07
Условия за участия и указания за подготовка на образците, част от офертата.pdf - 30-08-2019 17:18:47
Обявление за обществена поръчка .pdf - 30-08-2019 17:18:29
Решение №2513 от 30.08.2019 г. на Зам. Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата.pdf - 30-08-2019 17:18:11
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист.pdf - 30-08-2019 17:17:58


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®