GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП -29/02.09.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект "Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по улици в гр. Провадия" с четири обособени позиции


Обявление за възложена поръчка.pdf - 30-01-2020 17:18:23
Договор вх.№ ОП-5 от 08.01.2020 година.pdf - 30-01-2020 17:16:10
Договор вх.№ ОП-4 от 08.01.2020 година.pdf - 30-01-2020 17:13:38
Договор вх.№ ОП-3 от 08.01.2020 година.pdf - 30-01-2020 17:11:05
Договор вх.№ ОП-2 от 08.01.2020 година.pdf - 30-01-2020 17:08:44
Заповед №3525 от 29.11.2019 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 29-11-2019 17:21:24
Протокол по чл.181,ал.4 от ЗОП с вх. № ВД-722 от 29.11.2019 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 29-11-2019 17:16:11
Протокол № 4 от 14.11.2019 година от работата на комисията.pdf - 29-11-2019 17:12:42
Протокол № 3 от 06.11.2019 година от работата на комисията.pdf - 29-11-2019 17:08:29
Протокол № 2 от 16.10.2019 година от работата на комисията.pdf - 29-11-2019 17:05:21
Съобщение с изх. № РД9100 - 1515 от 01.11.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 01-11-2019 15:57:02
Протокол № 1 от 25.09.2019година от работата на комисията.pdf - 04-10-2019 17:59:41
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 03-09-2019 10:15:21
Приложение №3-4 - Ценово предложение по обособена позиция №4.docx - 03-09-2019 10:15:14
Приложение №3-3 - Ценово предложение по обособена позиция №3.docx - 03-09-2019 10:15:05
Приложение №3-2 - Ценово предложение по обособена позиция №2.docx - 03-09-2019 10:14:55
Приложение №3-1 - Ценово предложение по обособена позиция №1.docx - 03-09-2019 10:14:46
Приложение №2-4- Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4.docx - 03-09-2019 10:14:38
Приложение №2-3- Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3.docx - 03-09-2019 10:14:27
Приложение №2-2- Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2.docx - 03-09-2019 10:14:17
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1.docx - 03-09-2019 10:14:07
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 03-09-2019 10:13:56
Образци на документи.pdf - 03-09-2019 10:07:19
Проект договор за строителен надзор по обособени позиции 1,2,3 и 4.pdf - 03-09-2019 10:07:11
Количествена сметка по Четвърта обособена позиция - Битова канализация и по ул. „Ивайло”, ул. „Комунига” ул. „Пролет” и ул. „Перу.pdf - 03-09-2019 10:06:45
Количествена сметка по Трета обособена позиция - Битова канализация по ул. „Петър Моллов”, гр. Провадия .pdf - 03-09-2019 10:06:12
Количествена сметка по Втора обособена позиция - Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Генерал Манзей”.pdf - 03-09-2019 10:05:59
Количествена сметка по Първа обособена позиция - Битова канализация по ул. „Христо Смирненски”, гр. Провадия .pdf - 03-09-2019 10:05:47
Работен проект за обект Битова канализация и реконструкция на водопроводна ул.Ивайло, ул.Комунига, ул.Пролет и ул.Перуника.rar - 03-09-2019 10:05:35
Работен проект за обект Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Петър Моллов.rar - 03-09-2019 10:05:13
Работен проект за обект Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по ул.Генерал Манзей.rar - 03-09-2019 10:04:39
Работен проект за обект Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по ул.Христо Смирненски.rar - 03-09-2019 10:04:12
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 03-09-2019 10:03:22
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата.pdf - 03-09-2019 10:03:03
Обявление за обществена поръчка.pdf - 03-09-2019 10:02:48
Решение № 2527 от 02.09.2019година на Зам.кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 03-09-2019 10:02:34
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист.pdf - 03-09-2019 10:02:23


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®