GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019-ОП-30/27.09.2019г Открита процедура по ЗОП с предмет: "Събиране и транспортиране на битови, биоразградими (зелени) и строителни отпадъци, и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Провадия"


Обявление за възложена поръчка.pdf - 20-01-2020 17:14:53
Договор вх.№ ОП-147 от 31.12.2019година.pdf - 20-01-2020 17:02:59
Заповед № 3764 от 13.12.2019година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 13-12-2019 11:19:31
Доклад с вх. №ВД-786 от 13.12.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 13-12-2019 11:18:59
Протокол № 4 от 11.12.2019година от работата на комисията.pdf - 13-12-2019 11:16:23
Протокол № 3 от 02.12.2019година от работата на комисията.pdf - 13-12-2019 11:13:14
Протокол № 2 от 26.11.2019година от работата на комисията.pdf - 13-12-2019 11:09:26
Съобщение с изх.№ РД9100-1688 от 27.11.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 27-11-2019 17:26:14
Протокол № 1 от 05.11.2019 година от работата на комисията.pdf - 15-11-2019 16:02:39
Приложение №4 - Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 30-09-2019 17:38:26
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.docx - 30-09-2019 17:38:19
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 30-09-2019 17:38:03
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 30-09-2019 17:21:59
Образци на документи.pdf - 30-09-2019 17:21:39
Проект на договор за възлагане на обществена поръчка за услуга.pdf - 30-09-2019 17:19:57
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 30-09-2019 17:18:21
Приложение към техническа спецификация - Заповед № 2856 от 30.10.2018година.pdf - 30-09-2019 17:18:11
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 30-09-2019 17:18:04
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 30-09-2019 17:15:24
Обявление за обществена поръчка.pdf - 30-09-2019 17:15:06
Решение № 2838 от 27.09.2019 година на Зам.Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 30-09-2019 17:14:54
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 30-09-2019 17:14:43


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®