GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019-ОП-31/09.10.2019г Открита процедура по ЗОП с предмет:"Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми по определените квоти на Община Провадия"


Обявление за възложена поръчка.pdf - 17-01-2020 17:07:04
Договор вх.№ ОП-6 от 10.01.2020година.pdf - 17-01-2020 17:03:20
Заповед № 3887 от 20.12.2019година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 20-12-2019 16:32:54
Доклад с вх. № ВД-831 от 20.12.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 20-12-2019 16:31:24
Протокол № 2 от 05.12.2019година от работата на комисията.pdf - 20-12-2019 16:30:57
Протокол № 1 от 22.11.2019година от работата на комисията.pdf - 20-12-2019 16:30:16
Съобщение с изх. № РД9100 - 1730 от 05.12.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 05-12-2019 14:22:29
Решение № 3378 от 14.11.2019година за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf - 18-11-2019 14:38:47
Информация до всички заинтересовани лица с изх. № РД 9100-1590 от 14.11.2019година.pdf - 14-11-2019 19:44:03
Приложение №4 - Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 14-10-2019 15:21:40
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.docx - 14-10-2019 15:19:47
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 14-10-2019 15:18:54
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 14-10-2019 15:18:38
Образци на документи-челен лист.pdf - 14-10-2019 15:17:02
Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка.pdf - 14-10-2019 15:16:10
Приложения към техническа спецификация - Маршрутни разписания по автобусни линии от № 1 до № 42.pdf - 14-10-2019 15:15:31
Техническа спецификация за възлагане на открита прицедура по ЗОП.pdf - 14-10-2019 15:13:24
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 14-10-2019 15:12:37
Обявление за поръчката.pdf - 14-10-2019 15:11:50
Решение № 2998 от 09.10.2019година на Зам.Кмет и Възложител на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 14-10-2019 15:10:21
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 14-10-2019 15:09:46


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®