GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП - 32 от 17.10.2019 г. - Процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект "Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по улици в гр. Провадия" с четири обособени позиции


Обявление за възложена поръчка.pdf - 23-01-2020 15:53:06
Договор вх.№ ОП-146 от 20.12.2019година.pdf - 23-01-2020 15:52:20
Договор вх.№ ОП-145 от 20.12.2019година.pdf - 23-01-2020 15:50:24
Договор вх.№ ОП-144 от 20.12.2019година.pdf - 23-01-2020 15:49:14
Договор вх.№ ОП-143 от 20.12.2019година.pdf - 23-01-2020 15:48:00
Заповед № 3480 от 26.11.2019 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 26-11-2019 17:19:51
Доклад с вх.№ ВД-710 от 26.11.2019 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 26-11-2019 17:16:34
Протокол № 6 от 26.11.2019 година от работата на комисията.pdf - 26-11-2019 17:15:03
Протокол № 5 от 15.11.2019 година от работата на комисията.pdf - 26-11-2019 17:14:00
Съобщение с изх.№ РД9100-1628 от 21.11.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 21-11-2019 17:11:30
Протокол № 4 от 07.11.2019година от работата на комисията.pdf - 07-11-2019 17:13:25
Протокол № 3 от 07.11.2019година от работата на комисията.pdf - 07-11-2019 17:12:59
Протокол № 2 от 07.11.2019година от работата на комисията.pdf - 07-11-2019 17:12:40
Протокол № 1 от 07.11.2019година от работата на комисията.pdf - 07-11-2019 17:12:15
Проект на Договор за авторски надзор по об. позиции №1, 2, 3 и 4.pdf - 17-10-2019 16:06:42
Приложение №4 - Опис на документите.doc - 17-10-2019 16:06:30
Приложение №3-4- Ценово предложение по обособена позиция №4.doc - 17-10-2019 16:06:23
Приложение №3-3- Ценово предложение по обособена позиция №3.doc - 17-10-2019 16:06:14
Приложение №3-2 - Ценово предложение по обособена позиция №2.doc - 17-10-2019 16:06:01
Приложение №3-1 - Ценово предложение по обособена позиция №1.doc - 17-10-2019 16:05:53
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.doc - 17-10-2019 16:05:44
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.doc - 17-10-2019 16:05:36
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.doc - 17-10-2019 16:05:28
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.doc - 17-10-2019 16:05:19
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 17-10-2019 16:05:11
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка.pdf - 17-10-2019 16:05:00
Покана с изх. №РД2600-1518 от 17.10.2019 г. на Зам. Кмета на Община Провадия до Атанаска Найденова ЕООД.pdf - 17-10-2019 16:04:50
Решение №3088 от 17.10.2019 г. на Зам. Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 17-10-2019 16:04:32


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®